Zoek
Zoek

Bloemenmengsels zijn al gekiemd

Hoewel het op het eerste gezicht nog niet veel heeft van een rijk bloeiende vlindertuin, ontwikkelt de vlinderhof in Park Stakenkamp zich naar verwachting.
Een bloemenweide in een ander project van ontwerper Huub Zoontjes. Ingezaaid in september 2016, in 2017 nog net zo groen als de vlinderhof in Zuid-Berghuizen nu en anno 2018, het tweede jaar, vol in bloei.

Vlinderhof in Park Stakenkamp ontwikkelt zich naar verwachting

Geduld, bloemenrijkdom komt vanzelf

Een groot deel van de gezaaide bloemenmengsels is inmiddels gekiemd en zal de vlinderhof vanaf volgend jaar veranderen in een fraaie bloemenweide. De geplante inheemse struiken en bomen slaan goed aan, er zijn vlinderstruiken geplant en de insectenhotels zijn gereed voor verdere invulling.
 
Voor de aanleg van de bloemenweide is niet gekozen voor zomaar een bloemenmengsel met snel resultaat, zegt ontwerper Huub Zoontjes. Er zijn twee duurzame mengsels gebruikt met vaste inheemse kruidensoorten. ‘Het eerste jaar zien we vooral het blad van opkomende kiemplanten. Er wordt een aantal keren gemaaid om ook de langzame kiemers een kans te geven. Deze methode vraag in de ontwikkeling wel wat meer geduld, maar garandeert voor de langere termijn meer bloemenrijkdom, en daar gaan we voor. Vanaf het tweede jaar wordt ons geduld beloond met een prachtige bloemenweide. Op plaatsen waar het pas gezaaide zaad afgelopen herfst, vlak na het zaaien, door een hevige stortbui is weggespoeld is inmiddels bij gezaaid. Verspreid in de bloemenweide zijn bosschages met ondermeer vlinderstruiken geplant. Er is gekozen voor twee soorten: de Buddleja ‘Empire Blue’ en de wat eerder bloeiende Buddleja alternifolia.’
 
Heemtuin
 
In de loop van juli zullen extra soorten worden ingebracht door het uitstrooien van wat fijn maaisel, afkomstig uit de heemtuin bij NMEC De Höfte. In dit maaisel zitten zaden van verschillende bijzondere streekeigen en inheemse kruidachtige planten. De soorten die zich ook in de vlinderhof thuis voelen kunnen zich dan op een natuurlijke manier gaan ontwikkelen. 
Leden van het IVN die vorige week vlinderstruiken hebben geplant en hier en daar wat bloemenmengsel bij hebben gezaaid.
Struweel
 
Nabij basisschool De Leemstee zijn allerlei inheemse struiken geplant. Hier ontstaat een struweel waarin vogels en nuttige insecten zich erg thuis zullen voelen. Door de vele soorten heeft de struweelrand een grote educatieve waarde voor onder andere schoolkinderen. Tijdens de ontwikkeling zal zo nu en dan tussen de struikjes gemaaid worden met een bosmaaier. Huub Zoontjes: ‘Dit doen we om te voorkomen dat het wilde gras zo hoog wordt dat de jonge struikjes er last van hebben in hun ontwikkeling. Op een gegeven moment zal er vanzelf een evenwicht ontstaan waarbij de onderbegroeiing op een natuurlijke manier in toom wordt gehouden. Voor sommigen zal het er wat minder aangeharkt uitzien dan men gewend is, maar uiteindelijk zal hier een mooie gevarieerde struweelrand ontstaan. Op de grens tussen de struweelrand en het gazon zal zich een strook met kruiden ontwikkelen, een kruidenzoom.
 
Insectenhotels
 
Onlangs zijn door studenten van AOC-Oost uit Almelo drie insectenhotels geplaatst. Binnenkort zullen deze in samenwerking met het IVN en leerlingen van De Leemstee gevuld worden met verschillende materialen, zodat allerlei insecten zich er kunnen vestigen. 

Foto’s: Frank Noordanus