Zoek
Zoek

Breedwijs loopt voorop met PBS

Breedwijs Zuid Berghuizen mag als eerste Brede School in Nederland het PBS certificaat in ontvangst nemen.
Leerkrachten en leidsters vanuit de PBS-werkgroep en leerlingen die tijdens de certificering een rol hebben gespeeld. 
Basisschool De Leemstee, Kindercentrum Columbus Junior en Impuls Welzijn en Educatie (inclusief peuterspeelzaal Eigenwijs), hebben de handen ineen geslagen om te werken aan een veilig en positief klimaat voor alle kinderen. Waar mogelijk doen ook Scouting Peerke Donders en FC Berghuizen mee met vrijwilligers.
 
PBS staat voor Positive Behavior Support. Dit is een brede aanpak gericht op het creëren van een positief klimaat, zodat gedragsproblemen worden voorkomen en het leren wordt bevorderd. Het PBS programma wordt in Nederland al op verschillende plekken toegepast en heeft zich in de praktijk bewezen.
 
Vertegenwoordigers van PBS Kenniscentrum hebben Breedwijs bezocht om de kennis en aanwezigheid van PBS bij alle Breedwijs partners te toetsen. Er werd uitvoerig gesproken met de leden van het PBS team, kinderen, ouders, leerkrachten en leidsters. Er werd gekeken in de klassen en op het schoolplein, maar ook bij peuterspeelzaal Eigenwijs, bij de groepen van Columbus Junior en in het knutsellokaal van Impuls. Na afloop kwam al snel het goede nieuws: ‘Jullie zijn gecertificeerd.’
 
Groeien
 
´Mensen groeien van positieve aandacht en met deze insteek hebben wij ruim drie jaar geleden gekozen voor PBS´, aldus Mijke Pleijhuis-Hamers, directeur van De Leemstee. ´Een brede aanpak die uitgaat van een positieve benadering en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kinderen zitten een groot gedeelte van de dag op school, de kinderopvang of de peuterspeelzaal. Daarna gaan ze naar huis of de oppas, bso of vereniging. Om positief gedrag te stimuleren, hebben partners van Breedwijs Zuid Berghuizen drie jaar lang hard gewerkt aan de implementatie van PBS. Ook ouders zijn hierbij betrokken. Kinderen worden nu overal op dezelfde manier aangesproken op gedrag en dat heeft zichtbaar een positief effect! ´
 
Ook binnen Breedwijs hebben kinderen, leerkrachten, leidsters en begeleiders te maken met negatief gedrag.  ‘Een pestvrije omgeving bestaat volgens ons niet’, aldus de directrice, ‘maar we kunnen vanuit een positieve benadering, duidelijke waarden en gedragsafspraken onze gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om goed gedrag te zien en te stimuleren. Uiteindelijk wil iedereen graag met plezier naar school, het kindercentrum, de peuterspeelzaal of vereniging gaan. En mocht de positieve benadering voor die kleine groep leerlingen niet het gewenste resultaat opleveren, dan zijn er duidelijke consequenties voor deze leerlingen’.
 
Kernwaarden
 
Mijke Pleijhuis-Hamers: ‘Samen hebben we onze belangrijkste waarden vastgesteld: Verantwoordelijkheid en betrokkenheid, Veiligheid en Respect. Vanuit deze waarden zijn gedragsafspraken gemaakt. Deze waarden zijn met de kinderen besproken en gevisualiseerd in de ruimtes van de school en bij de andere Breedwijs partners. Ook de komende jaren gaan we verder met PBS. We vertrouwen er op de kinderen in een veilige, fijne en pestvrije omgeving te kunnen laten opgroeien’.
 
Emilie van Leeuwen, Kenniscentrum PBS: ‘Wat mooi om te horen dat kinderen heel goed weten wat PBS inhoudt. Het was genieten op Breedwijs. Vooral toen een peuter van 2,5 jaar de gedragsverwachtingen ging toelichten bij de PBS bordjes. Dat ging verrassend goed.’
De certificering wordt gevierd met een PBS feest op 5 september a.s. Iedereen is om 08.30 uur van harte uitgenodigd bij Breedwijs voor de onthulling van het bord en een speciale kijkochtend bij alle partners.