Zoek
Zoek

Dank u wel!

Dit was dan de beloning voor Yaren en Laani, de twee nichtjes die met een plastic zak door Park Stakenkamp trokken om het door moraallozen achteloos weggeworpen afval op te ruimen. Nog geen dag later was het weer een grote rotzooi, vooral bij de picknicktafel waar medelanders bij mooi weer dachten te moeten eten, de Coronaregels aan hun laars lapten en hun afval in het gras smeten. Dank u wel!
Kansrijk Berghuizen heeft de situatie deze week in ogenschouw genomen met een opzichter van de gemeente. De conclusie was dat er iets moet gebeuren. Daarbij wordt in overleg ingezet op meer toezicht van handhaving in het park, met name bij de speeltuin en picknicktafel, het Fun Court en de rozenhof. Want ook op die plekken ligt telkens een afvalberg, terwijl er voldoende afvalbakken in de directe omgeving staan. Daarnaast komt er een kleine herschikking van prullenbakken en wordt gedacht aan nog enkele maatregelen, die verder moeten worden uitgewerkt. Hallo Berghuizen zal  frequent aandacht besteden aan het afvalprobleem, waarvan het vervelende is dat er ratten op afkomen.
Kansrijk Berghuizen wil graag namen en adressen van notoire overtreders, om deze door te kunnen geven aan de wijkagent en de gemeentelijke handhavers. Recent heeft de politie een groep medelanders bekeurd, die aten aan de picknicktafel aan de Stakenbeek en ook daar de Coronaregels negeerden. U kunt, als u zelf serieuze overtredingen of wangedrag signaleert, ook meteen de politie of de gemeente bellen. De handhavers werken ook in de weekeinden. Nu is het zo dat politie en gemeente te laat worden geïnformeerd. Dan is optreden nagenoeg niet meer mogelijk. Wilt u een bericht sturen, dan kan dat (ook vertrouwelijk) naar info@halloberghuizen.nl.