Zoeken
Zoeken

De Lutte.com en Hallo Berghuizen gaan nieuws uitwisselen

Dorpskrant de Lutte.com en wijkkrant Hallo Berghuizen gaan samenwerken. Dat wil zeggen: ze nemen berichten van elkaar over die zowel interessant zijn voor Zuid-Berghuizen en het buitengebied als voor dorp De Lutte en het buitengebied.
De ooit zo gevreesde Lutter Hellehond, die wordt gebruikt als logo voor Delutte.com.  
Dat is het resultaat van een overleg afgelopen vrijdag tussen voorzitter Stephan Scheper van de historische vereniging De Dree Marken, redacteur Jos Senger van De Lutte.com en redacteur Felix Nijland van de wijkkrant Hallo Berghuizen. De Hellehondsdagen in De Lutte, een lezing van de historische vereniging De Dree Marken waarin ook de oude marke Berghuizen participeert, maar ook activiteiten op de muziekkoepel in Park Stakenkamp kunnen interessant zijn voor beide media en de daaraan gekoppelde socials. Zuid-Berghuizen is sinds jaar en dag vertegenwoordigd in de historische vereniging De Dree Marken. Felix Nijland schrijft sinds kort op verzoek van De Dree Marken bijdragen uit Zuid-Berghuizen voor ’n Hoesbreef van de historische vereniging in De Lutte. Verhalen over de grondaankopen en aanleg van de eerste fase van het industrieterrein De Eekte en recent nog over de aanleg van Park Stakenkamp in 1963 zijn al gepubliceerd. Eerder schreef Jan Olde Kalter voor ’n Hoesbreeef de verhalen uit de marke Berghuizen. Henk Westerik vertegenwoordigt onze wijk bestuurlijk in De Dree Marken.
De Stichting Kansrijk Berghuizen, waaronder Hallo Berghuizen ressorteert, is een groot voorstander van samenwerking en juicht het uitwisselen van nieuws en berichten dan ook toe.
 
www.delutte.com
 
www.halloberghuizen.nl
 
www.dedreemarken.nl