Zoek
Zoek

Eerst de Rozenhof en dan de paden in het park

Wie dezer dagen door Park Stakenkamp wandelt ziet volop activiteit. In opdracht van de gemeente is wegenbouwer Lansink uit Saasveld begonnen aan het opnieuw aanleggen van de Rozenhof achter de seniorenwoningen.

Nabij boerderij Stakenboer komt een jeu de boulesbaantje

Paden in Park Stakenkamp worden vernieuwd

Bij een nieuwe Rozenhof blijft het niet. Want tegen de heg van boerderij Stakenboer wordt een kleine jeu de boulesbaan aangelegd. Hiermee is woensdag begonnen. Dit baantje komt in de plaats van het jeu de boulesbaantje op het sportpark van FC Berghuizen. Dat moest wijken voor de bouw van de nieuwe kleedaccommodatie. Het clubje dat deze baan gebruikte wilde graag verhuizen naar Park Stakenkamp. Daar is goed overleg aan voorafgegaan tussen de gemeente, Stichting Kansrijk Berghuizen, FC Berghuizen en Ben Schrooten van de jeu de boulesgroep.
 
Zo werd de meest geschikte locatie, nabij de boerderij en met een beetje schaduw, gezamenlijk bepaald. Het baantje kan straks door iedereen worden gebruikt. Bijvoorbeeld door wijkbewoners maar ook door de deelnemers aan De Actieve Ontmoeting op dinsdag en donderdagmorgen in de boerderij. En door de Eritrese medewijkbewoners, die wekelijks sporten of activiteiten hebben in het park en de Nederlandse taal onder de knie proberen te krijgen in de boerderij. Dat laatste gebeurt met steun van FC Twente – Scoren in de wijk.
 
Het basaltstenen muurtje rond De Rozenhof is weggehaald en komt niet terug. Te vaak werden er ook na herstel door vandalen keien uitgetrapt. In het nieuwe ontwerp komen deze stenen terug in de padenaanleg. Verder wordt de beplanting opnieuw aangelegd en komen er een of twee bankjes.
In de loop van deze maand wordt een begin gemaakt met het vernieuwen van de parkpaden. Deze zijn erg slecht. De paden in het deel tussen de muziekkoepel en de Helmichstraat krijgen een halfverharding, zoals het wandelpad langs de Stakenkamplaan. Bij vervanging past de gemeente dit op meerdere plaatsen in de stad toe, onder meer vanwege het opdrukken van boomwortels. Halfverharding levert dan minder schade op dan bijvoorbeeld asfalt.
 
Het pad vanaf de Burgemeester Wallerstraat krijgt tot vijf meter voorbij de splitsing van paden nabij de muziekkoepel een klinkerverharding. Aan weerskanten komt een strook grasbetonklinkers. Voor de heg van Stakenboer komt een eveneens met grasbetonklinkers verharde laad- en losgelegenheid. Een breder pad van ca. drie meter voorkomt hopelijk dat in de toekomst taxibusjes, chauffeurs van AutoMaatje en rijdend materieel van de gemeente zelf de zijkanten van de paden afrijden. Nogal wat leveranciers en chauffeurs lappen de regels aan hun laars. Vorige week nog reed een drankleverancier vanaf het pad haaks het kletsnatte gras op en kwam vast te zitten. Hij moest zijn bestelbus met stroken karton los zien te krijgen uit de modder. Het gazon raakte jammerlijk beschadigd.
 
Auto’s zijn in het park niet toegestaan. De paden hebben de status van voetpad. Voor leveranties bij de boerderij of muziekkoepel wordt een uitzondering gemaakt omdat hiervoor nu eenmaal geen andere oplossing voorhanden is.
 
Ook het pad vanaf de Stakenkamplaan naar de Reigerstraat krijgt een nieuwe klinkerverharding. Hier worden de ‘olifanten’ uit onze wijk beloond. Want waar zij uit pure gemakzucht op de fiets over het gras de kortste weg namen en een olifantenpad hebben gecreëerd, komen ook klinkers. En straks buigt een stukje klinkerpad vanuit het park af naar de onderdoorgang van de winkelgalerij aan de Reigerstraat. Eerder al werd het asfalt bij de skatevoorziening vervangen.
 
Op initiatief van Kansrijk Berghuizen hebben de partijen uit het hart van de wijk destijds in een gezamenlijke brief gepleit voor het vernieuwen van de parkpaden. Waar een enkele wethouder nog wel eens moeite heeft met de participatiegedachte, pakken beleids- en uitvoerende ambtenaren van de gemeente de wijkbetrokkenheid doorgaans heel goed op. Kansrijk werd bij het padenplan op voorbeeldige wijze  betrokken.
 
Verlichting
 
Een volgende stap zal zijn opnieuw met de gemeente aan de praat te gaan over het plaatsen van lichtmastjes langs de parkpaden. Bij Kansrijk komen daar nog steeds verzoeken voor binnen. Velen voelen zich in het donker niet veilig in het park. Gemakkelijk is het plaatsen van verlichting echter niet. Beeld van de gemeente is namelijk dat langs voetpaden in groene gebieden geen verlichting wordt geplaatst. Om dat voor elkaar te krijgen zullen de raadsfracties in de benen moeten komen. Alleen via een wijzigingsbesluit van de gemeenteraad zal het mogelijk zijn de door velen gewenste verlichting te plaatsen.
Klik hieronder om het plan voor verbetering van de parkpaden te bekijken.

Tekst: Felix Nijland. Foto’s: Hans Muijderman en Marc Wisseborn.