Zoek
Zoek

Elf bronzen vlindertjes voor de komende elf markiezen

De jubileumactiviteiten van de 55-jarige carnavalsvereniging De Spanvöggel rijgen zich aaneen. Zaterdagmiddag werd in café Olde Weghuis de drukbezochte jubileumreceptie gehouden, met de blik vooruit, naar nog eens heel veel mooie en hoopvolle Spanvöggeljaren in Zuid-Berghuizen.
Een hele rij van sprekers wendde zich tot de vele bezoekers, waaronder natuurlijk talrijke Spanvöggelmennekes en Spanvöggelwiefkes. Onder meer burgemeester Patrick Welman, inmiddels uitstekend ingevoerd in het Oldenzaalse carnaval en pastoor Bernard Reerink van de St. Plechelmusparochie namen plaats achter het sprekersgestoelte. Beiden spraken hun waardering uit voor de rol, die een hechte club als De Spanvöggel inneemt in de wijk.
President Niels Seinen van De Kadolstermennekes sprak namens de Oldenzaalse carnavalsverenigingen, waarvan er velen – ook clubs uit de omstreken van Oldenzaal – met een delegatie naar Olde Weghuis waren gekomen. Presentator van de receptie Jan Riesewijk uit het carnavalsdorp bij uitstek Losser nodigde ook vice-president Bas Polhuis van De Spanvöggel uit het woord te voeren. Hij meldde dat het wel goed zit met de kraamkamer bij de vereniging. Daarmee bedoelde Bas dat de jeugd klaarstaat en de smaak van het carnaval al goed te pakken heeft. ‘Carnaval verbroedert en hopelijk zal dit feest ons hier in Berghuizen nog lang plezieren’, aldus Bas Polhuis. Hij riep in herinnering dat 55 jaar geleden een rups zich in de harten van de Berghuizenaren ontpopte tot een prachtige vlinder. ‘Die zit nu nog in ons hart en zal er nooit meer uitgaan.’
Jan Olde Kalter, markies van het eerste uur, proostte met Jan Riesewijk en president Jos Bulthuis op de toekomst. Bijzonder waren twee fraaie cadeaus: van de oud-markiezen elf bronzen vlindertjes voor op de scepter van de elf aankomende markiezen en van de oud-rentmeesters en de Raad van Elf een nieuw vaandel.
 
Spanvöggelleu: van harte gefeliciteerd met jullie mooie vereniging en dit trotse 55-jarige jubileum.