Search
Search

Gelderman Fabriek wordt gemeentelijk monument

Het college van B&W is van plan de voormalige textielfabriek ‘H.P. Gelderman & Zonen’, nu bekend als bedrijfsverzamelgebouw de ‘Gelderman Fabriek’, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Op deze manier behoudt het pand zijn monumentale waarden, voor nu en de toekomst.  
De Geldermanfabriek aan de Enschedesestraat kreeg na een grootscheepse renovatie een geheel nieuwe bestemming. Foto: Riet Vos.
Dit past bij de ambities van het college om het unieke cultuurhistorische karakter van Oldenzaal te versterken en te behouden. In de afgelopen tien jaar is de voormalige textielfabriek aan de Enschedesestraat met respect voor de monumentale waarden door de pandeigenaar in delen gerenoveerd. Na een grote transformatie werd het restant van de fabriek in gebruik genomen als bedrijfsverzamelgebouw.
 
Na de renovatie heeft de pandeigenaar het college verzocht om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college heeft daarop Het Oversticht gevraagd om een waardestellend onderzoek uit te voeren om de monumentale waarden te bepalen. Hieruit blijkt dat de voormalige textielfabriek hoog scoort en in aanmerking komt voor aanwijzing als gemeentelijk monument. De Monumentenraad en de adviescommissie Omgevingskwaliteit hebben positief geadviseerd.
De brand die het grootste deel van de Geldermanfabriek verwoestte. Luchtfoto: Carlo ter Ellen.
Het college heeft besloten de adviezen te volgen en het voornemen kenbaar te maken de voormalige textielfabriek aan te wijzen als gemeentelijk monument. Momenteel geldt voorbescherming (Erfgoedverordening 2010) van de monumentale waarden. Deze voorbescherming is in werking totdat een definitief besluit is genomen. Het doel van deze voorbescherming is onder meer om te voorkomen dat gedurende de procedure het pand onherstelbaar wordt beschadigd.
 
De rechthebbenden zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit en kunnen hun zienswijze op het voornemen kenbaar maken aan het college. Uiteindelijk neemt het college een besluit over de aanwijzing, waarbij zij uiteraard rekening houdt met eventueel ingediende zienswijze(n).
Machines en nog eens machines in één van de vroegere bedrijfshallen van de firma Gelderman. Foto: Archief Gelderman.