Zoek
Zoek

Gemeente bestrijdt ratten en muizen

Het is algemeen bekend in Zuid-Berghuizen dat het aan de Stakenbeek barst van de ratten en muizen. De gemeente is de afgelopen weken druk bezig geweest met het bestrijden van deze ratten- en muizenplaag.
Ze hebben onder andere borden geplaatst op de oevers van de beek, waarop met tekst en beeld is aangegeven dat het verboden is om te voeren. Ook zijn flyers uitgedeeld aan bewoners bij de beek. De gemeente heeft dus actie ondernomen om deze ratten- en muizenplaag tegen te gaan. Bij de gemeente werken twee goed opgeleide ongediertebestrijders. Deze werknemers worden twee halve dagen per week ingezet voor de bestrijding van ratten. Ze plaatsen rattenkooien en verwijderen de gevangen ratten uit de kooien. Tevens geven deze medewerkers advies aan bewoners hoe ze zelf de ratten en muizen kunnen bestrijden. Bijvoorbeeld door de eenden en ganzen niet meer te voeren en hun afvalcontainers goed af te sluiten. 
 
Volgens Hans Holsbeek (bestuurslid O;denzaalse Hengelsport Vereniging) heeft de gemeente de afgelopen weken haar uiterste best gedaan om dit probleem op te lossen. Holsbeek zegt dat er snel is gehandeld en dat de situatie is verbeterd. De OHV wordt één keer in de drie weken bijgepraat door een medewerker van buitenbeheer over de ratten- en muizenplaag. 
 
Feiten op de rij:
 
Omdat ratten ziektekiemen kunnen verspreiden, schade en geuroverlast veroorzaken verstrekt de gemeente via diverse kanalen extra informatie om inwoners te wijzen op de acties die ze zelf kunnen uitvoeren om te helpen bij het bestrijden/voorkomen van rattenoverlast. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet voeren van eenden en vogels (voer dat blijft liggen trekt ratten aan), goed afsluiten van afvalcontainers, dichten van gaten en kieren in en om de woning en het repareren van kapotte rioolbuizen en regenpijpen (om te voorkomen dat ratten zo een weg vinden richting kruipruimtes of buitenwereld). Zo kunnen we gezamenlijk proberen om de overlast verder terug te dringen. 
 
Voor bewoners die de Nederlandse taal slecht beheersen is op de geplaatste borden niet alleen in woord, maar ook in beeld aangegeven dat voeren ratten aanrekt.
 
De grootste oorzaak van de rattenoverlast is volgens de gemeente het voeren. Hierdoor blijven ratten terugkomen in de woonwijken. Dat er ratten zijn in Oldenzaal is natuurlijk onvermijdelijk. Wel wil de gemeente de ratten zoveel mogelijk uit de woonwijken houden. 
Veel inwoners voeren nog steeds vogels en eenden, zowel aan oevers maar ook bij mensen achter/voor het huis. Vaak komt dit doordat etenswaar niet wordt opgeruimd in de bakken die daarvoor bedoeld zijn. Ook ziet de gemeente dat rondom sommige huizen weinig wordt opgeruimd. Daar moet beter op worden gelet, aangezien ratten zich graag nestelen in bijvoorbeeld oude meubelen die buiten staan (ratten nesten 6 tot 8 keer per jaar). 
Volgens OHV-bestuurder Hans Holsbeek heeft visvoer in de beek gooien geen invloed, want dat wordt snel opgegeten door de vissen en zakt naar de bodem.

Tekst: Fabiënne van Straaten