Zoek
Zoek

Gemeente koopt grond Vos langs Enschedesestraat

De gemeente koopt langs de Enschedesestraat een perceel grond van 5.796 m2 van de vastgoedinvesteringsmaatschappij De Timiaan van Gerard en Paul Vos. Het gaat om grond op de voormalige raccordementslijn op het industrieterrein Eekte-Hazewinkel, waar in een ver verleden het treintje naar de tentenfabriek Rinco liep.
Vanaf deze oversteek bij de Stakenbeek in de Enschedesestraat en het enige tijd geleden aangelegde fietspad naar het bedrijventerrein koopt de gemeente een strook grond richting Eekboerstraat. Te zien zijn nog de oude kolenloodsen van Timmers.
De gemeente heeft hier vanaf de Enschedesestraat bij de Stakenbeek een fietspad aangelegd in het kader van het Rondje Oldenzaal en een hemelwaterberging. Daarnaast ligt dit gedeelte van de grond langs de toegangsweg naar het centrum en zijn er waardevolle bomen aanwezig. Met de aankoop, redeneert de gemeente, is de instandhouding van het fietspad, de hemelwaterberging en de bomen maximaal gewaarborgd. De gemeenteraad wordt voorgesteld voor deze aankoop een krediet van 181.500 euro beschikbaar te stellen.
 
Plegt-Vos kocht de langgerekte strook destijds om er een kantoor te bouwen. Daartegen maakten bewoners uit de omgeving bezwaar en de recessie diende zich aan. Uiteindelijk vestigde Plegt-Vos het hoofdkantoor aan Sherwood Rangers nabij Thiemsbrug in het centrum van Hengelo, omdat dit een betere omgeving zou zijn voor een zich snel ontwikkelend, dynamisch bedrijf. Het stuk grond tussen de Enschedesestraat en het bedrijventerrein is in totaal 6.337 m2 meter groot. Op dit terrein staan nog de oude, houten kolenloodsen van Timmers. Naast de gemeente zijn er nog twee belangstellenden. Het warehouse Shelter Storage, dat in de voormalige Golshallen van Gelderman bedrijfsmatige activiteiten ontplooit, koopt het stuk dat al in het hek zit. Patrick van Lenthe, woonachtig aan de Eekboerstraat, koopt een gedeelte nabij zijn woning en de daar gelegen kapperspraktijk van zijn vrouw. Het gaat om percelen van respectievelijk 340 en 201 m2. Wanneer de gemeente niet tot aankoop overgaat wordt de grond gekocht door een van deze andere belangstellenden, lees Shelter Storage. Haar stuk wil de gemeente parkachtig inrichten.
Tekst: Felix Nijland.