Zoek
Zoek

Gemeente sloopt woning aan de Elsmorsweg

De gemeente gaat een leegstaande woning aan de Elsmorsweg 20 slopen alsmede het restant van een al jaren in puin liggende voormalige woning aan de Hinmanweg. Beide objecten liggen in elkaars nabijheid.
Het weiland van bijna 9.000 m2 met de ingestorte woning op de hoek Hinmanweg-Elsmorsweg.
Het college van B & W vraagt de raad voor de sloop van de woning en de opstallen een krediet beschikbaar te stellen van € 96.000 exclusief btw en dit te dekken uit de algemene reserve van het grondbedrijf. De gemeente kocht in 2000 het perceel met woonhuis en opstallen aan de Elsmorsweg 20 van de toenmalige eigenaren de familie Vastert. Het was een strategische aankoop om in elk geval in de toekomst hier de hand vast  vrij te hebben voor het te ontwikkelen bedrijventerrein De Elsmors. De woning met opstallen (garage) op dit adres werd jaren aan derden verhuurd. Per 1 januari 2024 is de huur opgezegd in verband met de slechte staat van de woning en de hoge kosten van renovatie. De woning staat nu leeg en er zijn voorzieningen getroffen om inbraak of kraak te voorkomen.

De grond op de hoek Hinmanweg-Elsmorsweg (bijna 9.000 m2)  met daarop de restanten van een  ingestorte woning werd april vorig jaar door de gemeente gekocht van de Erven Kothman. Het college vroeg de raad destijds om een krediet van 104.000 euro. Het weiland heeft een agrarische bestemming. De gemeente benadrukte vorig jaar dat er toen geen plannen waren voor industrie, maar dat kan in de toekomst anders worden. Ook dit was een strategische aankoop voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Of op dit terrein nog een bodemsanering moet plaatsvinden maakte de gemeente dinsdagmiddag na de wekelijkse collegevergadering niet bekend.

Bewoners van de Elsmorsweg maakten zich vorig jaar al enigszins ongerust. Zij vrezen voor hun woningen en hun paradijselijke woonplekjes. Eerder dit jaar wisselde aan de westkant van de Elsmorsweg een woning op 4.000 m2 grond nog van eigenaar. Daar vindt nu een substantiële verbouwing plaats. De bewoners van de Elmorsweg vormen met elkaar nog steeds een hechte gemeenschap in een heel mooi stukje groen tussen het industrieterrein en de autosnelweg A1.