Zoek
Zoek

Gerhard Kuipers lid in Orde Oranje Nassau

Gerhard Kuipers uit onze wijk Zuid-Berghuizen is woensdag in het stadhuis onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Kuipers werkte dertig jaar als adaptietechnicus, eerst bij Huka in Oldenzaal, fabrikant in aangepaste vervoersmiddelen en daarna bij Welzorg, specialist in mobiliteitshulpmiddelen.
Gerhard Kuipers (rechts) met Tonnie Harmelink van De Werkwijzer.
Hij kreeg de onderscheiding in de Hofkerk van burgemeester Patrick Welman. Gerhards zoon Wouter liep in zijn tweede levensjaar door een suikerinsult blijvende hersenschade op. Hersenschade die tot gevolg had dat hij volledig verzorgingsbehoeftig werd. Het verzorgen van Wouter werd te zwaar waardoor de pijnlijke beslissing genomen moest worden om de zorg over te dragen. Wouter woonde, tot aan zijn overlijden in 2015, bij de Twentse Zorgcentra locatie het Bouwhuis. Daar was Gerhard jarenlang actief binnen allerlei oudercommissies. Hij stond altijd klaar om de handen uit de mouwen te steken. Ook was hij in die tijd jarenlang bestuurslid van de regionale oudervereniging van ouders met een verstandelijke beperking.

Gerhard werd eind jaren ‘60 als militair uitgezonden naar Suriname. Na zijn pensionering in 2010 besloot hij te kijken hoe het land er voor stond. In Paramaribo kwam hij in contact met de Mr. Huber Stichting, een instelling voor meervoudig gehandicapte kinderen. Gerhard werd getroffen door de erbarmelijke toestand waarin Surinaamse gehandicapte kinderen moeten leven en wilde hoe dan ook iets betekenen voor deze kinderen.

Op zijn voormalige werk bij Welzorg zette hij toen een actie op touw om vanuit 30 vestigingen door het hele land overtollig gereedschap te verzamelen. En daar bleef het niet bij. Zijn voormalig werkgever bleek bereid om ook tweedehands rolstoelen, overjarige modellen en ander revalidatiemateriaal en hulpmiddelen uit hun depot beschikbaar te stellen. Gerhard verzamelt de spullen, knapt ze op en verscheept ze in samenwerking met de Stichting Corantijn te Lelystad naar Paramaribo. Inmiddels zijn er vele rolstoelen, aangepaste bedden, gereedschap en andere van belang zijnde artikelen op de goede plek terecht gekomen. Bovendien gaat Gerhard jaarlijks als vrijwilliger drie tot vier weken naar Suriname om ter plekke reparaties en/of aanpassingen uit te voeren. Wijkkrant Hallo Berghuizen interviewde hem hier enkele jaren geleden over.

Gerhard is verder actief in de voedseltuin van De Werkwijzer in Oldenzaal. Sinds 2016, probeert hij, samen met een twintigtal vrijwilligers, zo’n 140 gezinnen, aangesloten bij de Voedselbank, te voorzien van verse groente. Gerhard trekt dit project volledig zelfstandig, stuurt vrijwilligers aan en begeleidt ook deelnemers. Van de late herfst tot het vroege voorjaar, als er geen werk meer is in de voedseltuin werkt Gerhard als vrijwilliger in de werkplaats van De Werkwijzer.

Henri uit het Broek

In Losser werd voormalig Zuid-Berghuizenaar Henri uit het Broek eveneens benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ondanks dat hij al vele jaren in De Lutte woont is Henri al bijna vijftig jaar secretaris en vrijwilliger bij klootschietvereniging Ons Genoegen in Zuid-Berghuizen. Bij de nieuwbouw van het clubgebouw, die vier jaar duurde, was hij de bouwcoördinator. En vanaf 2008 zet hij zich in voor het samengaan van de klootscheetbond met de kogelwerpbond. In zijn eigen dorp is Henri medeoprichter en secretaris van de solexclub Het Vliegwiel. 
Luttenaren Raimond oude Egbrink en Henri uit het Broek (rechts), oud-inwoner van Zuid-Berghuizen, werden lid in de Orde van Oranje Nassau