Zoek
Zoek

Geveltuintjes, ook in onze wijk

Vanaf nu mogen inwoners van Oldenzaal en dus ook van Zuid-Berghuizen geveltuintjes aanleggen, een boomspiegeltuintje adopteren en bloembakken voor de gevel in de openbare ruimte plaatsen. Straten moeten zo mooier en groener worden.
Het college van B & W heeft besloten dit toe te staan en hiervoor spelregels vastgesteld.  Het verfraait niet alleen de straten, het is tevens goed voor de biodiversiteit. De gemeente komt hiermee tegemoet aan de wens om straten groener te maken, een van de resultaten van de duurzaamheidsessie van Boeskoolhart, Boost jouw binnenstad. Hiervoor waren alle inwoners en partners van onze stad uitgenodigd om op meerdere thema’s, waaronder duurzaamheid, een bijdrage te leveren aan het binnenstadplan.
Het plan voor geveltuintjes is niet nieuw. Vele jaren geleden werd het gelanceerd door wijlen Bas Slatman, toen een masterplan voor de binnenstad werd ontwikkeld. De gemeente wilde er toen nog niet(s) van weten. Maar Slatman blijkt een vooruitziende blik te hebben gehad en krijgt het gelijk nu alsnog aan zijn zijde. 
Natuurlijk gelden de spelregels niet alleen voor de binnenstad, maar voor alle wijken in Oldenzaal. De spelregels gaan bijvoorbeeld over het niet belemmeren van het verkeer, de afmetingen van de geveltuintjes en geschikte beplanting en onderhoud voor kleine tuinen.
Een geveltuin is een smalle strook groenvlak langs de gevel, muur of schutting van de woning, met een maximale diepte van 45 cm (anderhalve stoeptegel). Door het planten van één of meerdere planten krijgt de straat direct een heel andere sfeer en komt er meer groen in de straat. Zeker als dit door een aantal bewoners gezamenlijk wordt opgepakt. Staan er bloemen in het geveltuintje, dan trekken die ook vlinders, insecten en vogels aan. Belangrijk is wel dat er minimaal 1.20 meter ruimte overblijft op de stoep voor de woning voor de toegankelijkheid van rolstoelen en kinderwagens.
Een boomspiegeltuin is een tuintje op het stukje grond aan de voet van een boom die in de verharding van een stoep of straat staat. We noemen dat stukje grond de boomspiegel. Boomspiegeltuintjes geven de straat een verzorgde en kleurrijke uitstraling. In Zuid-Berghuizen zou de initiatiefgroep meer groen in de wijk (deze groep is op komst) dit kunnen oppakken voor de openbare wijkgedeeltes.
 
Meer informatie: www.oldenzaal.nl/zelfdoeninhetgroen.