Zoek
Zoek

Gezinnen, starters en ouderen in Stakenbeek 1

Wat wordt er nu precies gebouwd in de eerste uitgifte van het nieuwe woongebied Stakenbeek? De gemeente geeft op Hallo Berghuizen! antwoord.
Er wordt druk gebouwd op het eerste stuk aan weerskanten van de Bisschop Balderikstraat. Zeg maar vanaf de rotonde tot aan De Spinner.  De gemeente heeft er inmiddels twaalf kavels voor vrijstaande woningen en vier kavels voor twee onder een kappers (in totaal acht woningen) uitgegeven. Op één kavel voor een vrijstaande woning na zijn de kavels verkocht of in optie uitgegeven. Dat betekent dat er sprake is van een goede belangstelling voor dit nieuwe woongebied.
 
Janssen de Jong Projectontwikkeling bouwt in dit eerste deel in opdracht van de gemeente Oldenzaal ’t Balderijck. Het plan omvat tien energiezuinige woningen (een rij van vier en een rij van zes woningen) en twaalf appartementen. De woningen zijn ontworpen door architectenbureau John Velthuis uit Oldenzaal en worden gebouwd door Janssen de Jong Bouw Oost. Alle woningen zijn verkocht.
De combinatie Wiggers Vastgoed en Van Benthem’s Aannemersbedrijf bouwt acht woningen in het plan Het Gilde.
 
Achter de bestaande woningen aan de Burgemeester Wallerstraat hebben enkele mensen zich verenigd voor het bouwen van één vrijstaande woning en drie twee onder een kappers. Deze mensen hebben zich vereniging in een CPO, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarin zij zelf met elkaar het ontwerp en de bouw realiseren onder zo gunstig mogelijke voorwaarden. Eerder kwam in Oldenzaal een CPO tot stand aan bijvoorbeeld de Kastanjestraat, op het terrein van de vroegere lagere school die daar heeft gestaan.
 
De gemeente is nu bezig met de voorbereidingen voor de tweede uitgifte vanaf De Spinner tot de Helmichstraat. De kavels aan de Bisschop Balderikstraat en De Snijder worden aan marktpartijen aangeboden. Deze maand vinden de eerste gesprekken plaats. WBO Wonen realiseert circa vijftien woningen in een rij langs De Groene Loper, dus aan de Helmichstraat. De overige kavels worden door de gemeente aangeboden.
 
In het gebied Stakenbeek wordt gebouwd voor alle doelgroepen: gezinnen, starters, ouderen.
Alle informatie is nog eens na te lezen op de volgende websites, waar ook een handzaam kaartje is te bekijken:
 
https://www.oldenzaal.nl/stakenbeek
http://www.wonenophetgilde.nl/
https://www.jajo.com/nl/nieuws/
https://www.jjpo.nl/nieuws/start-bouw-22-woningen-t-balderijck-in-oldenzaal/