Zoeken
Zoeken

Groenlinkjes bijeen in jubileumjaar

FC Berghuizen bestaat 75 jaar. Er komen drie prachtige jubileumweekeinden met vele andere activiteiten. In het eerste weekend begin april komen de Groenlinkjes van toen weer bij elkaar. De eerste Groenlinkjes – leeftijd acht jaar – betraden in 1965 het legendarische veld op De Bult.
De Groenlinkjes van toen tijdens de reünie in 2015, nu niet zoals in 1965 op De Bult aan de Lossersestraat maar op de bult langs het hoofdveld aan de Schapendijk.
Voorzitter Wim Olde Kalter van FC Berghuizen is enthousiast. Inmiddels hebben zich ruim 20 Groenlinkjes van toen aangemeld. Maar ze kwamen in 2015 ook al bij elkaar voor een reünie en toen waren er zeker 50. ‘Op dat aantal hopen we natuurlijk weer’, aldus Wim Olde Kalter, die de Groenlinkjes van toen aanspoort voetbalgenootjes te inspireren en zich aan te melden voor de reünie.
Jongens van acht mochten in die tijd nog niet voetballen. De minimum leeftijd was tien jaar. Maar clubs uit de buurt waaronder FC Berghuizen begonnen toch met een onderlinge competitie. Zo kreeg Quick ’20 de Quickstaartjes en FC Berghuizen de Groenlinkjes.
De Groenlinkjes, voor zover een mailadres beschikbaar was, zijn voor zaterdag 2 april van 14.00 tot 17.00 uur uitgenodigd op het sportcomplex aan de Schapendijk om de eerste van drie historische tentoonstellingen te bezoeken, maar vooral om, in navolging van de bijeenkomst van 12 september 2015, elkaar weer te ontmoeten en alle hoogtepunten, teleurstellingen, gebeurtenissen en mooie herinneringen met elkaar te delen en te bespreken. 
Groenlinkjes kunnen zich opgeven via voorzitter@fcberghuizen.nl .  
 
In het kader van het 75 jarig jubileum van FC Berghuizen worden er zoals gezegd drie historische weekenden gehouden.  
-Op 2 en 3 april is het eerste weekend waarin de geschiedenis vanaf 1947 tot en met het seizoen 1971-1972 aan bod komt.  
-De periode vanaf het seizoen 1972-1973 tot en met het seizoen 1996-1997 komt tijdens het tweede weekend van 21 en 22 mei aan bod. 
-De derde periode van 25 jaar, vanaf het seizoen 1997-1998 tot en met het seizoen 2021-2022, is te zien in het weekend van 8 en 9 oktober. 
De historische tentoonstellingen zijn steeds op de zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur te bezichtigen.