Zoek
Zoek

Grondprijs Stakenbeek met tientje omhoog

Het college van B en W heeft deze week de grondprijs voor vrije sectorkavels in Stakenbeek fase II conform de taxatie vastgesteld op 290 euro per m2, exclusief omzetbelasting en kosten koper. Daarmee gaat de prijs 10 euro per m2 omhoog.
Het woongebied Stakenbeek. Foto Riet Vos.
Op 29 mei 2012 is door de raad de Nota Grondbeleid 2012 gemeente Oldenzaal vastgesteld. In deze nota is onder het hoofdstuk “gronduitgifte en grondprijzen” het volgende vastgelegd: ‘Uitgifte van bouwkavels geschiedt tegen marktconforme grondprijzen gebaseerd op de functie van de uit te geven bouwgronden en worden getoetst door een onafhankelijke taxateur.’
 
In verband met de verkoop van gronden in Stakenbeek fase II, is een onafhankelijk taxateur verzocht de grondprijs per m2 vast te stellen. De vaststelling van prijzen voor bouwkavels is door de raad gedelegeerd aan het college. Nog deze maand begint de uitgifte van fase II van Stakenbeek. De belangstelling voor een woning in de nieuwe wijk Stakenbeek is volgens de gemeente groot.