Zoek
Zoek

Hannie Jansen terug als wijkagent

Hannie Jansen is na vijf jaar Dinkelland terug als wijkagent in Zuid-Berghuizen. Vandaag haar eerste bijdrage voor Hallo Berghuizen!
Wijkagent Hannie Jansen pakt graag de fiets
‘Er is hard gewerkt in deze mooie wijk’
 
Mijn naam is Hannie Jansen en ik werk vanaf 1983 bij de politie in Oldenzaal. Met uitzondering van kleine uitstapjes kan ik zeggen dat ik onafgebroken in de uniformdienst heb gewerkt. Dit jaar werk ik dus 35 jaar bij de politie. Hiervan heb ik dertig jaar in Oldenzaal gewerkt. De laatste vijf jaar als wijkagent in Dinkelland, daarvoor ben ik ruim tien jaar wijkagent in Zuid-Berghuizen geweest. En nu dus weer terug als wijkagent in deze wijk.
 
Waar bestaan mijn werkzaamheden uit
 
Op dit moment ben ik volop bezig om de draad in Zuid-Berghuizen weer op te pakken. Dit betekent opnieuw kennis maken met netwerkpartners als WBO Wonen, de gemeente, Wijkkracht, Tactus enzovoort en de overdracht van mijn voorganger. Na ruim vijf jaar afwezigheid zie ik dat er hard gewerkt is aan een mooie wijk. De nieuwbouw is in volle gang. De Stakenbeek is verfraaid en boerderij Stakenboer is een prachtig multifunctioneel gebouw. Mooi te zien zijn ook de activiteiten van Kansrijk Berghuizen.
 
Project veilig wonen
 
Een project waar ik op dit moment druk mee ben is het Project Veilig Wonen. In het kort komt het hier op neer dat mensen, vaak ouderen of mensen met een beperking die een personenalarmering hebben, deze ook mogen gebruiken in een noodsituatie. Dus bijvoorbeeld wanneer er een inbreker in huis is, mag u gebruik maken van de vertrouwde knop van uw directe spreek- en luisterverbinding met Uw zorgverlener. Veelal is dit Carint Reggeland of Livio.
Voor u zal dit een groter veiligheidsgevoel geven en voor de politie zal de heterdaadkracht verbeteren.
 
Hoe ben ik te bereiken
 
Als wijkagent ben ik twee dagen per week beschikbaar. Eén vaste dag en een variabele dag. Mijn vaste dag is de woensdag. Ik ben dus elke woensdag voor de wijk beschikbaar. Ik zal regelmatig in Stakenboer en Breedwijs te vinden zijn.
 
Ook ga ik weer een spreekuur starten. Elke woensdagmiddag van 13.00-14.30 uur ben ik in Breedwijs, met uitzondering van de schoolvakanties. Ik begin hier woensdag 23 mei mee.
Omdat het niet mogelijk is in deze twee wijkdagen alles zelf op te pakken, werk ik veel samen met de handhavers van de gemeente en met de buurtbemiddeling van Impuls. Om mijn tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken probeer ik op mijn wijkdagen zoveel mogelijk op afspraak te werken.
 
Hannie Jansen
Wijkagent Zuid Berghuizen
Noordwal 98
7571 AM Oldenzaal
Spreekuur elke woensdag 13.00-14.30 uur in Breedwijs
Telefoon: 0900-8844
Mail: hannie.jansen@politie.nl 
Twitter: @WijkagentJansen 

Foto’s: Frank Noordanus