Informatieavond over spoorontwikkelingen

We zien allemaal wel eens een goederentrein passeren op het spoor tussen Oldenzaal en Bad Bentheim. Het lijkt wel of ze steeds langer worden. Op het spoor door Oldenzaal en langs onze wijk doen zich in toenemende mate ontwikkelingen voor. Daarom is er woensdag 6 juli een informatiebijeenkomst in het stadhuis.

Rondom het spoor in Oldenzaal spelen verschillende ontwikkelingen: de Noordelijke aftakking van de Betuwelijn, de versnelling van de Intercity Amsterdam – Berlijn, de verduurzaming van de lijn Zutphen – Hengelo – Oldenzaal en de wijzigingen op de lijn Bielefeld – Hengelo (RB61). 
 
Een aantal situaties rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor is in de media geweest. Genoeg redenen voor de gemeente Oldenzaal inwoners uit te nodigen voor een informatieavond woensdag 6 juli om 19.00 uur in de stadhuishal. Tijdens deze avond krijgen inwoners uitleg over situaties op het spoor en de actuele ontwikkelingen. Omwonenden zijn per post uitgenodigd, daarnaast is de avond toegankelijk voor alle belangstellenden. 
 
Belangstellenden voor de informatieavond, die tot 20.30 uur duurt, kunnen zich tot 1 juli aanmelden via aanmelden@oldenzaal.nl o.v.v. naam en informatieavond spoor & veiligheid. Vragen kunnen via dit e-mailadres ook vooraf worden aangeleverd. 
 
‘Voor de vitaliteit van de regio en onze stad is een goede bereikbaarheid van essentieel belang’, stelt de gemeente. ‘Vervoer via het spoor maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Samen met een aantal partners zorgen we ervoor dat het vervoer zo veilig mogelijk verloopt. Tijdens de informatieavond leggen we uit wat de rol is van deze verschillende partners. Daarnaast bespreken we wat de ontwikkelingen rondom het spoor betekenen voor Oldenzaal.’
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners van Oldenzaal een veilig gevoel hebben bij het wonen in de nabijheid van het spoor. Mocht er een incident plaatsvinden op of rond het spoor dan komen de hulpdiensten volop in actie, maar inwoners kunnen zelf ook iets doen, stelt een woordvoerder. Tijdens de informatieavond wordt door de Veiligheidsregio informatie gegeven hoe te handelen tijdens een incident.