Zoeken
Zoeken

Inschrijven voor kavel in Stakenbeek 2 kan nog

Inwoners kunnen zich nog steeds inschrijven voor het nieuwe woongebied Stakenbeek fase 2, tussen de Helmichstraat en de Boerskottenlaan. Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 21 augustus.
Eerdere sloopwerkzaamheden in het gebied van de oude bedrijfspanden van Plasticon.
Na die datum geeft de gemeente de kavels uit. Bedrijfsterrein Stakenbeek wordt omgebouwd tot een woonwerkgebied. Van dit grote project, opgeknipt in fasen, is fase 1 is zo goed als afgerond. Bijna alle woningen zijn gerealiseerd en bewoond, straten zijn aangelegd en groen is geplant. Daarom is het nu tijd voor fase 2. 
Aankomend najaar worden er bomen gekapt tussen het spoor en de Parallelstraat, op de oude bedrijventerreinen en aan de groenstrook langs de Stakenbeek. Dit is nodig vanwege werkzaamheden aan het spoor, de geluidswal die daar komt en het bouwrijp maken van de nieuwe wijk. Na de bouwvak begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden.

Bestemmingsplan en kaveluitgifte 

Voor de tweede fase, het gebied tussen de Helmichstraat en de Boerskottenlaan, heeft het ontwerp- en adviesbureau SAB een bestemmingsplan opgesteld. Dit is 3 juli door de gemeenteraad vastgesteld en ligt dus nu ter inzage. In deze periode kunnen inwoners een beroep indienen bij de Raad van State. Daarna volgt de kaveluitgifte. Inwoners die interesse hebben in een kavel, kunnen zich inschrijven via: www.oldenzaal.nl/inschrijving-kavels
 
Aanbesteding en omgevingsvergunning
 
De sloop van enkele panden en het ‘schoonmaken en zeven’ van het gebied is via een aanbesteding gegund aan aannemer Timmerhuis. De gemeente verwacht dat het gebied na de bouwvak van volgend jaar bouwrijp kan worden gemaakt. Langs de Stakenbeek loopt een groenstrook; deze blijft gehandhaafd. Wel wordt hier een aantal bomen gekapt om onderhoudswerkzaamheden mogelijk te maken. De omgevingsvergunning voor dit deel wordt binnenkort aangevraagd.