Zoek
Zoek

Investering van bijna twee miljoen bij FC Berghuizen

De gemeente stelt ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van een nieuw kleedkamercomplex bij  de kantine van FC Berghuizen. Althans, als de gemeenteraad 30 oktober instemt met het voorstel van het College van B en W hierover.
Over de hoogte van het bedrag en bijkomende zaken hebben burgemeester en wethouders dinsdag besloten. De bestaande kleedkamers bij het clubgebouw zijn financieel en bouwtechnisch afgeschreven. Aanvankelijk zouden deze kleedkamers worden gerenoveerd. Dat veranderde in nieuwbouw en mede door de fors gestegen bouwkosten is er nu in plaats van ruim zeven ton ruim 1,8 miljoen euro nodig.
 
Daarnaast vraagt het college aan de raad 120.000 euro beschikbaar te stellen om de kleedkamers hoger op het hellende sportcomplex van het gas af te halen en een warmtepomp te installeren. Verder moet hier een kleine renovatie plaatsvinden, een verlaagd geïsoleerd plafond. De nieuwbouw bij de kantine is bewust opgedeeld in twee fasen. Eerst worden de zes kleedkamers met de daaronder liggende berg- en werkruimtes tussen de huidige kleedaccommodatie en het straatje naar de bovenste velden 3 en 4 gebouwd. Het wordt een aardgasloos gebouw met warmtepomp en vloerverwarming.  Dat leidt ertoe dat de club wat betreft gebruik van kleedkamers niet in verlegenheid komt, omdat de huidige kleedkamers tijdens de bouw in gebruik blijven. Die worden pas gesloopt als de nieuwbouw ter rechterzijde klaar is.
 
Na de sloop van de zoals gezegd volledig afgeschreven bestaande vier kleedkamers, het scheidsrechtershok en de materialenberging komen op die plek de scheidsrechterskleedkamers, de centrale toiletruimte en opnieuw een berging. Bedoeling is verder de klootschietvereniging De Toekomst op hetzelfde sportcomplex te voorzien van een eigen nutsaansluiting. Die loopt nu nog via de bovenste kleedkamers van de voetballers. Als de leden van de gemeenteraad 30 oktober positief beslissen, beginnen de werkzaamheden nog eind dit jaar. De kleedkamers voldoen straks aan de kwaliteitseisen van de KNVB, ze zijn veel  moderner en duurzamer. 
 
Hallo Berghuizen publiceerde eerder over de bouwplannen. Klik op de link hieronder.
 
Sportpark met nieuwe kleedkamers nog mooier en beter – Hallo Berghuizen  

Tekst: Felix Nijland. Beeld: Leferink Architecten.