Zoek
Zoek

Jaaroverzicht 2018 deel 1

Met een ode aan de wijk gaf Charon Golbach – Olde Riekerink op 18 februari de nieuwe digitale wijkkrant Hallo Berghuizen! kleur. In haar aardige verhaal noemde zij Berghuizen het best bewaarde geheim van Oldenzaal. Het was de opmaat naar een jaar waarin binnen de Stichting Kansrijk Berghuizen veel is gebeurd en waar in de wijk veel initiatieven zijn genomen. Berghuizen bruist op vele fronten. Nu, tegen het einde van het jaar, pakken we het digitale archief op Hallo Berghuizen! erbij om nog eens terug te blikken. Vandaag deel 1, van januari tot en met juni.
Kinderen van de scouting bakken een broodje op open vuur.

Berghuizen van boven en op straat

Ansichtkaart als symbool voor een nieuwe tijd

Met dronepiloot Alex Gosen maakten we boven onze wijk mooie opnamen en presenteerden die in een met muziek onderbouwd filmpje op onze wijkkrant. Verder maakten we met Impuls gewag van het nieuwe project De Actieve Ontmoeting, van de koffieochtenden voor iedereen in Stakenboer, van het mantelzorgcafé en stuurde scoutinggroep Peerke Donders ons een mooie foto en een mooi bericht over het bakken van een broodje op een open vuur termijl de maan aan de hemel schijnt. We hadden al gemeld dat de ontwikkeling van de vlinderhof in het park tijd vergt, dat leerlingen van het Twents Carmellyceum locatie Potskampstraat de tuin van Stakenboer gaan onderhouden en dat FC Berghuizen weer een winterkampioen bij de vele meisjesteams mocht begroeten.
De kabelbaan in park Stakenkamp.
Met wijkbewoner Harry Roelofzzen van het IVN knotten Carmelscholieren van de afdeling groen met hun docenten de wilgen langs de Stakenbeek. Huis aan huis gleed een kleurige ansichtkaart uit Dedemsvaart, oh nee uit Berghuizen in de bus, om de wijkbewoners attent te maken op de wijkkrant Hallo Berghuizen! en bijbehorende Facebookstream.
Wilgen knotten door Carmelscholieren aan de Stakenbeek.
De kleurige ansichtkaart.
Natuurlijk was er carnaval. Markies Gerald Velthuis van De Spanvöggel vertelde in februari aan de wijkkrant dat hij vooral wilde genieten. Onze jeugdige fotografe Mandy Remerink maakte mooie opnamen van de kinderoptocht. Susan Siemerink kwam vertellen dat er verlichting moest komen langs de parkpaden. Welaan, het eerste deel is aangelegd, zodat Stakenboer veilig bereikbaar is. Voormalig Tweede Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) schreef vanuit Annen in Groningen een mooi verhaal over haar zonnige jeugd in een – toen nog lang niet overal bebouwd – Berghuizen.  We kondigden twee nieuwsfeiten aan: de bouwplannen voor het terrein Huiskes – inmiddels is er begonnen – en de vurige wens van basisschool De Leemstee voor een groen schoolplein (helaas nog niet gehonoreerd). We brachten een interview met Hans Dirckinck, medewijkbewoner en onze man voor de luchthaven. Hans verbleef de afgelopen tijd in het sanatorium in Davos (Zwitserland) en we  wensen hem graag een heel gelukkig Nieuwjaar.
Markies Gerald genoot volop van het carnaval.
Een sfeervolle en gezellige kinderoptocht.
We meldden dat er een wandelstartpunt komt bij Stakenboer (het wordt zeer binnenkort geplaatst) en Hallo Berghuizen! wordt met een overzicht van alle instanties, organisaties en verenigingen uit de wijk steeds completer. Steeds meer mensen reageren op de berichten via Facebook, waarmee een mooie interactie tot stand komt. De wijkkrant slaagt in haar taak: informeren, betrekken en verbinden. Ruim 2.000 flyers worden huis-aan-huis bezorgd voor De Actieve Ontmoeting. Het project voor mensen die graag actiever willen worden en anderen willen ontmoeten draait inmiddels volop en met steeds meer deelnemers. Vanwege de toename van mensen is het verplaatst van Stakenboer naar FC Berghuizen. WBO Wonen vertelt op de site over woningverbetering en isolatiemaatregelen in onze wijk. De Mariakerk mag van het centrale parochiebestuur een toekomstvisie ontwikkelen en krijgt daardoor weer wat lucht. We brengen een interview over de succesvolle aanpak van Buurtbemiddeling en kunnen vertellen dat in Stakenbeek 2 nu ook gebouwd gaat worden. Prachtige foto’s publiceren we van de ijspret op de Stakenbeek en Paula Grobbe vertelt enthousiast over de nieuwe wandelgroep elke woensdagmiddag vanaf Stakenboer. Slijter Roderik Snijders staat in the spotlights en medewijkbewoner Martin Spit schuift met zijn sneeuwschuiver de paden in het park schoon.
IJspret op de Stakenbeek.
Ondernemer Roderik Snijders van De Smorre in de rubriek in the spotlights.
De jeugddag van Impuls trekt liefst 75 deelnemers en we bieden de eerste aflevering in de lezenswaardige serie Stakenslinger aan, met medewijkbewoner timmer Albert Huttenhuis.
We kunnen melden dat de gemeente het terrein Steffens gaat aankopen (er is inmiddels gesloopt en de bouwplannen worden voorbereid) en wekelijks helpen we de dierenopvang in de wijk met berichtjes over voornamelijk katten, die een huisje zoeken. In maart gaan meer dan dertig wijkpostbodes aan de slag, een samenwerkingsproject van Kansrijk Berghuizen, Impuls en de geloofsgemeenschap Mariakerk. Zo houden we ook de ouderen en hen die nog niet zo bekwaam zijn op internet met een nieuwsbrief op de hoogte. Er wordt gebaggerd in de Stakenbeek, goed voor de visstand, we vragen ons af hoe lang de Palmpasenoptocht nog zal kunnen doorgaan en armoedecoördinator Carla Boerrigter, vele jaren werkzaam in de wijk, meldt dat voor haar Berghuizen nog steeds voelt als een warm bad.
Timmer Albert Huttenhuis bijt het spits af in de rubriek Stakenslinger.
We kondigen aan dat het koor Viventi uit Tilligte het lijdensverhaal van Christus brengt in de Mariakerk en in een interview met Mark Meijers wordt duidelijk dat we met FietZ weer een prima fietsenzaak in de wijk hebben. We vertelen over de behoefte aan een losloopveld voor honden in Berghuizen en over het succesvolle dagbestedingproject in Breedwijs. Nooit meer naar Kothman, het bericht over de sluiting van Kothman, wordt op onze Facebookpagina meer dan 12.000 keer bekeken en is daarmee een absolute hit. Gerard Jambor staat even in de picture met zijn gewaardeerde paasvuur en bij Breedwijs komt meer veiligheid door de aanleg van een schoolzone. In april kriebelt het weer bij de volkstuinders en ondanks een prachtig promotiefilmpje met leerling Lieke Blanke lukt het De Leemstee niet tot de laatste tien door te dringen in het project Groene Schooltuin. De communicantjes gaan broodbakken bij bakker Roeland, Kansrijk schuift voor overleg aan tafel met de raadsfracties uit de coalitie en Luuk Rickhoff is de nieuwe jongerenwerker, die op Hallo Berghuizen! laat zien dat hij de taal van de jongeren spreekt.
Wijk
FietZ is een aanwinst voor de wijk.
Wijk
De sluiting van café Kothman leidde tot heel veel reacties.
Lieke Blanke speelde de hoofdrol in een geweldig filmpje over de vurige wens voor een groene schooltuin bij De Leemstee.
Boeskoolstroom kondigt op de wijkkrant groene stroomplannen aan met zonnepanelen op de daken van Shelter Storage. De gemeente kondigt aan dat het kruispunt Enschedesestraat-JH Nieuwenhuisstraat-Schelmaatstraat wordt verbeterd omdat er regelmatig ongevallen gebeuren. Judith Engberink, bikkelharde topper, wordt eind april gehuldigd omdat ze haar 250e wedstrijd in het eerste vrouwenteam van FC Berghuizen speelt. De scouts laten in een filmpje zien dat ze graag een eigen, natuurlijker gebouw willen. Riet Vos, fotografe van Hallo Berghuizen! komt weer met een mooie serie foto’s over de wijk in wording in het gebied Stakenbeek. Berghuizenaren vertellen waarom ze meedoen aan de Samenloop voor Hoop en Manou, Kim, Thea en Mine uit Berghuizen vertellen op onze site over veiligheid, vrijheid en tolerantie ter gelegenheid van de viering van Bevrijdingsdag.
Judith Engberink, voetbalvrouw.
Over deelname vanuit Berghuizen aan de Samenloop voor Hoop.
We brengen verhalen over de openluchtviering bij het Mariakapelletje (een merel in de boom kwetterde volop het Ave Maria mee), met wijkagent Hannie Jansen, terug in de wijk en met Edwin Kattier, die op zijn vijfde al bij Steeds Vooruit kwam en nu de voorzittershamer oppakt van de klootschietclub van ’n Kleibult. Louis Nijland fotografeerde moeder eend met haar jongen en helaas wordt langzaam duideliijk dat de hoofdmacht van FC Berghuizen afstevent op degradatie uit de vierde klasse. Stakenboer krijgt een vergunning voor lichte horeca, FC Berghuizen plaatst nieuwe speeltoestellen met een subsidie van de provincie maar de club ontvalt tegelijkertijd een legende. Ben Stuvenfolt, die het net in Wegdam liet schroeien bij de promotie van de vereniging in 1964 naar de grote KNVB, komt te overlijden.
De merel kwettert mee tijdens de openluchtviering bij de Mariakapel aan het Lossers Voetpad.
Hannie Jansen terug als wijkagent.
Leuke stoepverkoop aan de Boerskottenlaan.
We plaatsen een leuke foto van de permanente plantjes- en boekenverkoop op de stoep bij de familie Th. Olde Keizer aan de Boerskottenlaan, we publiceren over WBO Wonen, die nestkastjes voor de gierzwaluw plaatst in Berghuizen en we sluiten de  eerste helft van het jaar af met een positief interview met Wally Mulder, op en top vrijwilliger bij de Zomerfeesten van FC Berghuizen.
Wally Mulder, het zonnetje van de Zomerfeesten.
Beste lezers, dit was nog maar de eerste helft van 2018. Voor de jaarwisseling volgt deel 2. Wat hebben we een mooie wijk en wat krijgen we SAMEN veel voor elkaar!

Tekst: Felix Nijland