Zoek
Zoek

Kleine 90 mensen bij viering in open lucht

Een kleine 90 bezoekers hebben in de Mariamaand mei zaterdagavond de openluchtviering bij de Mariakapel aan het Lossers Voetpad bijgewoond. Het ging om een eucharistieviering met het uitreiken van de H. Communie, geleid door pastoor Bernard Reerink van de H. Plechelmusparochie.
Het is elk jaar weer een prachtig en vooral een sereen en sfeervol gebeuren. De viering bij het Mariakapelletje. Borden duiden fietsers erop dat ze beter om kunnen fietsen, maar de fietsers die dat negeren kunnen tussen de stoelen van de bezoekers hun weg over het voetpad vervolgen. Pastoor Reerink werd ondersteund door pater Bertus Visschedijk en de leken uit de geloofsgemeenschap Mariakerk Hans Oude Hengel en koster Louis Nijland. Na de viering was er koffie op de naastgelegen klootschietbaan van KV De Toekomst. Herman Japink stond hier met zijn inmiddels bekende caravan, van waaruit de koffie aan de tevreden bezoekers werd geserveerd.