Zoek
Zoek

Laffe afvaldumpers

We hebben een prachtig ontmoetingspark Stakenkamp. Er wordt volop gespeeld en gerecreëerd. Maar helaas zijn er ook wijkbewoners die compleet lak hebben aan een fijne wijk. Zij dumpen zonder enige scrupules waarschijnlijk in de nachtelijke uren hun afval in het park.
Via een bericht aan de digitale wijkkrant Hallo Berghuizen wezen andere wijkbewoners ook al op dit probleem. Zij stuurden foto’s mee en spraken hun ergernis uit over deze handelswijze. Waarom doen mensen dit? Kunnen zij de afvaltarieven niet betalen? Daar is in overleg met de gemeente iets aan te doen. Zetten zij  om welke reden dan ook hun volle afvalcontainer niet aan de straat? Dat is simpelweg laakbaar gedrag. Wie huishoudelijk afval op straat of in het park dumpt, zorgt voor toename van het rattenprobleem. Het afval op de foto’s stond overigens aan de kant van het park zijde Stakenkamplaan-Lijsterstraat.
De Stichting Kansrijk Berghuizen zal dit probleem nog dit weekend onder de aandacht van de wijkagent brengen. Wie iets over deze afvaldump weet, kan dat vertrouwelijk melden via info@halloberghuizen.nl  Een andere mogelijkheid is het informeren van de wijkagent of het doen van een melding via het meldpunt van de gemeente Oldenzaal. Ook als u merkt dat wijkbewoners onverantwoordelijk omgaan met afval achter hun woningen, meldt dit dan. Hier moet iets aan gebeuren. Recent publiceerden wij over het rattenprobleem tussen Stakenkamplaan en Stakenbeek. Onverantwoordelijk gedrag kan niet, zeker niet tegenover de bewoners in deze buurt die wel hun best doen om de omgeving bewoonbaar en leefbaar te houden. Gelukkig geldt dat voor de meeste mensen hier.
Wat verder opvalt is dat het Fun Court in het park volop wordt gebruikt. Dat is fijn. Maar elke ochtend blijkt dat er veel afval wordt achtergelaten. Simpelweg weggesmeten op het gras. De netheidmedewerker van de gemeente heeft er handenvol werk aan. Kunnen we samen de jeugd hierop aanspreken? Kansrijk Berghuizen zal in overleg treden met de gemeente over meer prullenbakken op betere plekken. Of een vangnet voor afval. De enkele prullenbak die nu bij het Fun Court staat voldoet niet.
Eveneens opvallend is de hoeveelheid blikjes en chipszakken langs het pad in het park tussen het winkelcentrum en de Stakenkamplaan met zijstraten. Er worden kennelijk blikjes en chips gekocht, onderweg opgedronken en opgegeten en het afval wordt simpelweg opzij weggesmeten. U merkt, wij benoemen hier het probleem zonder enige terughoudendheid. Dit moet anders. Zullen we ons hier allemaal voor inzetten?  Dank u wel.