Zoek
Zoek

Leegstaande woning wordt een gruwel

Voor Jan Bartelink is zijn leegstaande woning aan de Koppelboerweg zo langzamerhand een echte gruwel geworden. Maandag, zo denkt de eigenaar, werd hooi in brand gestoken. Het uur nam terloops een hoop hout mee. Hekken rond de bouwval zorgen hopelijk voor minder vandalisme en overlast.
Inmiddels kan Jan Bartelink van alle incidenten wel een hele lijst samenstellen. Zwervers hangen er rond en zoeken misschien wel een overnachtingsplek, baldadige jeugd spuit schuttingtaal op de witte muren, ruiten zijn ingegooid en het lokale brandweerkorps is inmiddels bekend met deze locatie. Maandag, de tweede helft van de middag, brandde er zoals gezegd wat hooi, al dan niet aangestoken. Het vuur sloeg over naar een stapel sloophout dichtbij het huis en de spuitgasten moesten uitrukken. De gemeente Oldenzaal heeft de eigenaar inmiddels vanwege het risico van vallende dakpannen dringend gesommeerd een afrastering van bouwhekken rond de woning te plaatsen. Die hekken staan er inmiddels bijna twee weken. Bartelink overweegt  de toegangsweg eveneens met hekken af te sluiten. Wie dat echt wil, kan zich dan echter alsnog vrij gemakkelijk toegang verschaffen tot het terrein. 
De vroegere woning van de onderwijzersfamilie Boerrigter maakt onderdeel uit van een ingewikkeld en vooral traag proces, waarin de uiteindelijke ontwikkeling van het toekomstige bedrijventerrein Jufferbeek-noord aan de Hengelosestraat een grote rol speelt. Hier woont de familie Bartelink nog steeds, hier runde Jan Bartelink zijn boerenbedrijf maar werd hij vooral bekend vanwege zijn aspergeteelt. Die is inmiddels alweer jaren geleden beëindigd. Bartelink verkocht destijds zijn grond en boerderij vooruitlopend op het toekomstige bedrijventerrein aan de gemeente. Maar de familie kon vooralsnog blijven wonen. De gemeente heeft inmiddels aan dit deel van de Hengelosestraat andere aankopen gedaan. Maar Bartelink zegt desgevraagd nog niet precies in beeld te hebben wanneer daar zaken (lees: het slopen van woningen en het bouwrijp maken van het gebied) in gang worden gezet. Tot zover onderneemt hij ook geen concrete stappen om nieuw te bouwen aan de Koppelboerweg, zijn beoogde toekomstige woonplek.

Foto’s: Brandweer Oldenzaal.