Zoek
Zoek

Maaien en harken in de vlinderhof

Afgelopen week is de vlinderhof in Park Stakenkamp gedeeltelijk gemaaid. De bloemenweide ontwikkelt zich erg mooi. Op een aantal de stukken is gras echter nog te dominant aanwezig en op andere plekken is aan de hand van de vegetatie te zien dat de bodem nog te voedselrijk is.
Om kansen te creëren voor een grotere soortenrijkdom is de maaibeurt in deze tijd van het jaar noodzakelijk. Er zijn behoorlijke stukken blijven staan. Hierdoor blijft er ook de komende tijd voldoende voedsel over voor insecten en kan er zaad gevormd worden voor verdere verspreiding van de soorten.
Het maaien is gebeurd door Damink Tuin en Landschap uit Agelo en Huub Zoontjes, Bureau voor Tuin en Landschap uit Oldenzaal, die tevens de monitoring verzorgd. Zij sponsoren hiermee de Stichting Kansrijk Berghuizen. Het maaien wordt grotendeels uitgevoerd met een messenbalk. Voor stukken waar de messenbalk niet bij kan komen wordt de bosmaaier ter hand genomen. In beide gevallen letten Huub en Tom tijdens het maaien goed op wat ze wegmaaien. Zo worden bijvoorbeeld bijzondere soorten, of soorten waarvan het wenselijk is dat ze eerst nog zaad gaan vormen, gespaard.  
Normaal gesproken is het de bedoeling om leerlingen van basisschool De Leemstee te betrekken bij het uitharken van het maaisel. Zij onderhouden ook de insectenhotels, waar inmiddels vele soorten insecten, waaronder diverse soorten wilde bijen, dankbaar gebruik van maken. Het afvoeren doen ze samen met vrijwilligers van het IVN en uit de wijk. Door de speciale omstandigheden van dit jaar was er slechts een kleine groep vrijwilligers beschikbaar voor deze klus. Dat terwijl de hoeveelheid af te voeren maaisel door het groeizame weer van de afgelopen tijd groter was dan normaal. De heren hebben hard gewerkt om dit voor elkaar te boksen. De gemeente heeft het maaisel afgevoerd.
Rond eind september vindt een tweede maaibeurt plaats. Dan word de vlinderhof  grotendeels gemaaid, met uitzondering van een aantal stukken die de winter blijven overstaan. Dis is belangrijk voor de overwintering van insecten. 
Huub Zoontjes spreekt nogmaals zijn tevredenheid uit over de vlinderhof. ‘De vlinderhof ontwikkelt zich erg goed. Meer dan 50 soorten wilde bloemen zijn gekiemd en vormen een prachtige bloemenweide. Aan hoe de bloemen zich ontwikkelen kunnen we zien hoe bijvoorbeeld de voedselrijkdom van de bodem is. In de vlinderhof is dit zoals gezegd nog redelijk voedselrijk. Het gevaar is nu dat grassen en lastige soorten als de ridderzuring kans zien zich te ontwikkelen en veel bloemen zullen wegconcurreren. Door twee keer te maaien (eind juli en eind september/begin oktober) en af te voeren wordt de bodem geleidelijk aan minder voedselrijk en zullen de veldbloemen zich beter kunnen ontwikkelen en minder concurrentie ondervinden. Op de lange termijn is dit niet alleen beter voor een mooi beeld, maar vooral ook voor bijen, vlinders, andere insecten en natuurlijk vogels. Tijdens het maaien laten we op een aantal plaatsen wat kleine stukken overstaan, zodat insecten er hun toevlucht kunnen zoeken en eventueel nog niet rijp zaad verder kan rijpen. Het is dus voor een duurzame ontwikkeling van een blijvend mooie bloemenweide belangrijk om op het juiste moment en in de juiste frequentie te maaien. Het zal de eerste tijd wel even wat kaler zijn, maar al snel komt de groei er weer in en voor je het weet verschijnen er weer bloemen’.