Zoeken
Zoeken

Dwangsom op perceel aan Postweg

De eigenaar en de huurder van een gedeelte van een perceel aan de Postweg lopen het risico een dwangsom van 10.000 euro te verbeuren als zij niet op afzienbare termijn een einde maken aan het illegaal gebruik van het perceel.
Toezichthouders van de gemeente zijn al bijna twee jaar bezig met de kwestie. Op het perceel met een agrarische bestemming staan illegale bouwwerken. Ook liggen er spullen en materialen en worden er kippen gehouden. De eigenaar en huurder van een deel van het perceel gebruiken het terrein volgens waarnemingen en controles van de gemeente niet voor agrarische, maar voor recreatieve doeleinden.
Ondanks meerdere gesprekken en tussentijdse controles is er wezenlijk niet veel aan de situatie veranderd. Derhalve heeft het college van B en W dinsdag besloten een handhavingbeschikking te nemen en betrokkenen een last onder dwangsom op te leggen. Zij kunnen hier nog tegen in beroep gaan. Bijkomend probleem, zo blijkt uit de gemeentelijke stukken, zou zijn dat er spanningen bestaan tussen de eigenaar en de huurder.
Het perceel ligt aan het gedeelte van de Postweg tussen de Lossersestraat en de Enschedesestraat. Een keet aan de voorzijde van het terrein is weggehaald. Achterop het terrein bij een poel zou  nog wel een keetje worden gebruikt voor recreatie.
Als betrokkenen niet meewerken en de dwangsom is verbeurd, overweegt de gemeente bestuursdwang toe te passen of een nieuwe dwangsombeschikking te nemen, waarbij de door de overtreders te betalen boete aanzienlijk wordt verhoogd. De gemeente wil de illegale bouwwerken en het illegale gebruik niet legaliseren.