Zoek
Zoek

Mariakerk na 15 mei onttrokken aan eredienst

De Mariakerk wordt met ingang van 15 mei onttrokken aan de goddelijke eredienst. Dat betekent dat vanaf die datum in de kerk geen eucharistievieringen meer mogen worden gehouden. Willem J. kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht,  heeft dit bij betekening van het decreet afgelopen woensdag besloten.
Volgens woordvoerder Wim Olde Kalter van de geloofsgemeenschap Mariakerk staat de datum waarop de allerlaatste viering wordt gehouden nog niet vast. Hij gaat er vanuit dat tot 15 mei gewoon vieringen in de Mariakerk kunnen blijven plaatsvinden. En mogelijk ook daarna nog, in overleg met Jouw Wonen, de projectontwikkelaar die de kerk en een deel van het buitenterrein een multifuctionele bestemming wil geven. Maar dat zullen dan zoals gezegd geen vieringen meer zijn met de uitreiking van de H. Communie.

De verklaring van Eijk zal dit weekeinde worden voorgelezen in de parochiekerken in Oldenzaal, Rossum, Deurningen, Weerselo en Saasveld, die ressorteren onder de overkoepelende St. Plechelmusparochie.  Echter niet in de Mariakerk, omdat daar geen viering is. Tegen het besluit van de bisschop kan binnen tien nuttige dagen na betekening van het decreet een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet worden ingediend, ten kantore van de aartsbisschop in Utrecht.

Voor de Mariakerk heeft Jouw Wonen een in de ogen van alle betrokken partijen op maat plan voor het hart van de wijk ontwikkeld. Hallo Berghuizen publiceerde daar eerder over. Maar in afwachting van stappen van het bisdom is het koopcontract nog steeds niet formeel getekend. Ontwikkelaar Henk Wiggers laat weten dat hij geen problemen voorziet door de stikstofproblematiek en mogelijke maatregelen van het kabinet, die van grote invloed kunnen zijn op bouwplannen. ‘We moeten een berekening maken, maar dat geldt ook voor onze andere projecten zoals de Drieënheidkerk. Dat gaan we gewoon doen, hoewel dat meer werk is dan ik oorspronkelijk had verwacht. Maar komt goed’, aldus Wiggers.

De volledige tekst van het decreet van aartsbisschop Eijk komt te staan op de website van de St. Plechelmusparochie.

Tekst: