Zoek
Zoek

Gerard Olde Wieverink wil met TZB werken aan de jeugd

Ferry Schlette is na negen jaar voorzitter  te zijn geweest van de Tennisvereniging Zuid-Berghuizen (TZB) opgevolgd door Gerard Olde Wieverink. De wisseling van de wacht voltrok zich in de maandag gehouden algemene ledenvergadering
Gerard Olde Wieverink (links) nam bij de tennisvereniging in Zuid-Berghuizen de voorzittershamer over van Ferry Schlette.
Ook bestuurslid Anneke Scheurink stopte bij TZB. Zij zat sinds 2015 in het bestuur. Anneke was binnen de vereniging een ware duizendpoot, zeggen haar clubgenoten. Ze was verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid, competitieleider, lid van de activiteiten- en jeugdcommissie en schreef de regels en voorschriften rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de leden in heldere en begrijpelijke taal.
 
Voor zijn benoeming tot voorzitter was Ferry Schlette al vier jaar penningmeester van de vereniging. Dus al met al is hij ruim 13 jaar bestuurslid geweest. Ferry werd bedankt voor zijn inzet, betrokkenheid en loyaliteit. Hij was bestuurder in een periode waarin TZB de kunstgrasbanen na 20 jaar gebruik vernieuwde, de baanverlichting voorzag van LED lampen maar ook werd een volledig vernieuwd clubgebouw neergezet. Grotendeels door de inzet van eigen leden. Helemaal uit beeld verdwijnt Ferry niet. Hij blijft zich voor de club inzetten en hij blijft er tevens actief op de baan.
 
De nieuwe voorzitter Gerard Olde Wieverink is bij TZB actief lid sinds 2002. Hij is veel op het tennispark te vinden. Zowel op de banen als in het clubgebouw. Accountant Olde Wieverink is sinds 2018 penningmeester. Voor deze functie wordt dus nu een opvolger gezocht. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de nieuwe voorzitter. Dit kan persoonlijk, maar ook via het mailadres voorzitter@tvzuidberghuizen.nl
 
Volgens Gerard Olde Wieverink staat de vereniging er prima voor. ‘Eind vorig jaar hebben we onder de leden een enquete gehouden. We kregen als rapportcijfer een ruime acht. Iets om trots op te zijn. Natuurlijk waren er ook wel op- en aanmerkingen. Deze gaan we bespreken en oppakken met de commissies die daar verantwoordelijk voor zijn. De belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode zijn: interne- en externe communicatie en er moeten meer jeugdleden bijkomen.’
 
Hij benadrukt dat bij TZB veel mensen belangrijk werk verrichten achter de schermen. Gerard Olde Wieverink: ‘Veel mensen hebben daar geen idee van. Ik wil graag samen met de andere bestuursleden en onze vrijwilligers richting geven om het voortbestaan van de tennisclub te waarborgen.’