Zoeken
Zoeken

Nieuwe toekomst wijk door verkoop Mariakerk

Met de verkoop van de Mariakerk begint onze wijk Zuid-Berghuizen aan een nieuwe toekomst. De herontwikkeling van de kerklocatie met behoud van het kerkgebouw in combinatie met nieuwe,bij de wijk passende functies en een dorpsplein tussen kerk en winkelcentrum is veruit de grootste en meest aansprekende ambitie in het hart van de wijk.
Aan weerskanten van het middenschip van de kerk komen zorgappartementen, in metselwerk of in glas-aluminium.

Kogel is door de kerk: Mariakerk verkocht

Ambitieus plan met en voor de wijk

Betrokken partijen waaronder koper Wiggers Vastgoed maakten dinsdagmorgen tijdens een persconferentie in het parochiecentrum het nieuws bekend. De mondelinge overeenstemming over de verkoop aan Wiggers, ontwikkelaar uit onze eigen wijk, kwam vrijdagmiddag tot strand. Op dat moment kwam het verlossende telefoontje van makelaar Nicole Schlichter namens het parochiebestuur van de H. Plechelmus en het bisdom Utrecht. Bij de projectgroep, die bijna 2,5 jaar achter de schermen hard aan het behoud en aankoop van het kerkgebouw heeft gewerkt, ging op dat moment de  vlag uit.
 
Deze groep bestaat naast projectontwikkelaar Henk Wiggers uit Felix Nijland en Jan Snijders namens de Stichting Kansrijk Berghuizen, Wim Olde Kalter en Bennie Laarveld namens de geloofsgemeenschap Mariakerk en Ben Velthuis namens naaste buur van de kerklocatie Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV. In stilte en uitstekende samenwerking betrachtte Henk Wiggers een geduldige houding in zijn niet altijd even gemakkelijke onderhandelingen met de kerkelijke autoriteiten. De ontwikkelaar wilde van meet af aan de wijk betrekken  en zocht begin 2018 al het contact met Kansrijk Berghuizen en de geloofsgemeenschap. Kansrijk wist daarop Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV te betrekken. Zo is een breed gedragen plan ontstaan. De direct omwonenden van de kerk zijn daarvan dinsdagavond met een brief op de hoogte gesteld.
De direct omwonenden van de kerk zijn dinsdagavond met een brief op de hoogte gesteld van de plannen.
Drie tot vijf jaar
 
Het verbouwen van de kerk en het inrichten van een deel van de 6.670 m2 grond moet naar verwachting van Henk Wiggers in drie tot vijf jaar worden uitgevoerd. Nagenoeg parallel aan elkaar hopen het parochiebestuur en de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente de kerkelijke procedure in te zetten voor het onttrekken van de Mariakerk aan de zogenaamde eredienst en het opstarten van een bestemmingsplanprocedure. 
 
Appartementen
 
Het plan voor de kerklocatie voorziet onder meer in de bouw van twee keer negen appartementen met geheel of gedeeltelijk een zorgfunctie aan weerskanten van het middenschip. De drie bouwlagen komen tot de goot van de kerk, zodat het kerkgebouw komend vanaf de Enschedesestraat als herkenbaar object markant in beeld blijft. Op dit moment is tachtig procent van de woningen in Zuid-Berghuizen niet levensbestendig gebouwd. Dat houdt in dat zorgbehoevende ouderen de wijk uit moeten als zij op hoge leeftijd komen en zichzelf niet meer kunnen redden. Bekend is dat de meeste bewoners graag in hun eigen wijk blijven. De bouw van de appartementen aan de Burgemeesster Storkstraat, straks aan de Reigerstraat en nu ook bij de kerk, voorziet in deze belangrijke behoefte. De projectgroep en de ontwikkelaar zijn met geïnteresseerde zorgpartijen aan de praat.
Wijk
Gekleed 
Het kerkgebouw blijft komend vanaf de Enschedesestraat als herkenbaar object markant in beeld.
In de overleggen, die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden met de projectgroep, is in samenspraak met Gooike Postma, stedenbouwkundige en architect, een aantal opties behandeld en besproken. Deze opties gingen van volledige kaalslag dus sloop tot het geheel behouden van de Mariakerk. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de kerklocatie wordt opgedeeld in 4 delen/fases.
 
Deel 1
 
De Mariakerk blijft gedeeltelijk als kerk- en samenkomstgebouw behouden. De kerk wordt namelijk in de breedte op de middenas voorzien van een scheidingswand. Van deze twee delen behoudt de ruimte aan de kant van de Burgemeester Wallerstraat (deel 1) een functie voor de nog actieve geloofsgemeenschap. Het bestuur van de Plechelmusparochie zal ten behoeve van de geloofsgemeenschap in Zuid-Berghuizen ruimte gaan huren. Wim Olde Kalter, woordvoerder van de geloofsgemeenschap, toonde zich daar gistermorgen dolblij mee. ‘We blijven de mogelijkheid houden voor vieringen en bijeenkomsten, zij het geen eucharistievieringen maar wel bijvoorbeeld uitvaarten. Want hier willen nog steeds heel veel mensen het liefst vanuit hun vertrouwde voormalige parochiekerk worden begraven of gecremeerd. Dat kan straks.’ Olde Kalter sprak zijn waardering uit voor projectontwikkelaar Wiggers. ‘Hij heeft uitstekend naar ons geluisterd.’ In dit deel kunnen tussenvloeren worden gelegd, zodat er gedeeltelijk een verdieping komt.
 
De Mariakerk krijgt dus een multifunctioneel karakter. Daarnaast ontstaat ruimte voor kantoorfuncties, overleg, sociale bijeenkomsten, koffie drinken en een deel voor verhuur aan partijen zoals bijvoorbeeld een uitvaartverzorger. Naast het vestigen van een kantoor zou deze ondernemer de nieuwe kerkruimte kunnen gebruiken voor uitvaarten. De entree van deze ruimte is reeds aanwezig in de beide zijgevels.
 
Inhakend op de vele werknemers van het nabijgelegen bedrijventerrein,  die tussen de middag naar de wijk wandelen voor een snack of broodje, wordt gedacht aan daghoreca in de vorm van een lunchroom. En wel tegen de kerk aan, aan de zijde van het winkelcentrum. Het liefst wordt hier een terras aan toegevoegd. Aan deze kant, de oostkant van de kerk, komen extra parkeerplaatsen voor het winkelcentrum. Er kunnen tevens verkoopwagens staan als alternatief voor hun huidige plek op het winkelcentrum. Op het centrum zelf ontstaat daardoor meer rust en ruimte.
Zo zou het toekomstige terrein er van boven kunnen gaan uitzien.
Deel 2
 
Het resterende grote middeldeel krijgt een multifunctionele invulling (deel 2). Projectontwikkelaar Wiggers denkt bijvoorbeeld aan een sportschool, al dan niet met separate klimwand waar de kerk hoog genoeg voor is. ‘Nu Sportcentrum Marian aan de Helmichstraat is gestopt, is dit een serieuze optie’, aldus Wiggers. ‘Marian had veel leden, die graag in de eigen wijk willen blijven sporten.’ Mogelijk worden voor dit deel nog meer ideeën ontwikkeld, ‘Want’, denkt Wiggers, ‘dit deel van de kerk is volumineus. Er zijn veel mooie opties, die prima kunnen samengaan met de bouw van appartementen.’ De entree hiervoor blijft vanaf de Mariastraat, met behoud van de ronde raamopening en het karakter van de kerk.
In dit deel van de kerk zou best een sportcentrum met klimwand kunnen komen. De kerk is er hoog genoeg voor.
Deel 3
 
Deel 3 is de pastorie. De  herontwikkeling daarvan voorziet in het zelfstandig en solitair maken van de pastorie. Deze krijgt op het terrein een eigen perceel. Functies zijn nog in onderzoek, maar er wordt gedacht aan wonen, werken, dienstverlening of andere lichte vormen van gebruik.
De pastorie (links op de foto) wordt solitair gemaakt op het terrein en kan bijvoorbeeld een woon- en/of kantoorfunctie krijgen.
Deel 4
 
Deel 4 bestaat uit bebouwing aan de zuidoostkant, op de hoek Burgemeester Wallerstraat-Mariastraat. Op de begane grond een winkelfunctie als aanvulling op het winkelcentrum, daarboven in overleg met de gemeente twee of drie bouwlagen met tien of elf koopappartementen met eigen bergingen, eigen parkeerplaatsen en elk een eigen karakter. De commerciële ruimte kan worden ingevuld door een Oldenzaalse ondernemer, die op dit moment in het noordelijke deel van de stad ver buiten de binnenstadssingels op een voor hem onhandige plek een winkel exploiteert. Hij wil graag naar een betere plek in Zuid-Berghuizen.
De gedachte hoekbebouwing, links naast de pastorie in een nog ruwe schets.
Gekoppeld aan de herinrichting van de kerklocatie is het autoluw maken van de Burgemeester Wallerstraat tussen kerk en winkelcentrum, het verleggen van de buslijn en de ontwikkeling van een plein met een dorps karakter, zoals dat bij Zuid-Berghuizen en de Zuid-Berghuizenaren past. Hierover zijn Kansrijk Berghuizen en de andere betrokken partijen in constructief overleg met de gemeente.
Het dorpsplein in een nog ruwe schets zoals dat er, compleet met passende pleinwand, kan komen tussen kerk en winkelcentrum.

Tekst: Felix Nijland. Foto’s Mariakerk: Carlo ter Ellen. Illustraties: Wiggers Vastgoed.