Zoek
Zoek

Of film Fanfare opnieuw wordt opgenomen

Een prachtige nostalgische muziekkoepel en een heel leger aan keurig in het uniform gestoken muzikanten. Ineens is er heerlijke muziek in Park Stakenkamp. Beeld en geluid… het is net of de legendarische film Fanfare van Bert Haanstra in Oldenzaal opnieuw wordt opgenomen.
Het fraaie herfstweer zit deze zondagmiddag volop mee. Leden van het huidige en toekomstige bestuur hebben de koepel zaterdagmiddag en zondagmorgen schoon en gereed gemaakt voor het korte gezamenlijke optreden van zestig muzikanten van St. Joseph en Semper Crescendo. Bewust werd er geen publiciteit aan gegeven. ‘We wilden met deze try-out eens in alle rust beeld en geluid bij een optreden proeven’, aldus voorzitter van de muziekkoepel Felix Nijland en zijn opvolger over enkele weken notaris Bart Riteco.
Keurige witte stoeltjes zijn strak in het gelid door de komende bestuursleden Jaap Keizers, Bart Schröder, diens dochter en Marc Loke neergezet. Secretaris Daniëlla van der Stelt is helaas geveld door het griepvirus. De huidige bestuursleden Felix Nijland, Jan Olde Kalter, Wim Gaalman en bouwkundig adviseur Joffrey Bloemen kijken blij en tevreden toe, onder de indruk van de sfeer, waarvoor de muzikanten zorgen. Hun taak zit er bijna op. Het toekomstig bestuur krijgt straks creatieve en organisatorische ondersteuning van Carla Boerrigter en Hans Renshof en elektriciën Lex Alders. Daarnaast moeten nog wat hulptroepen voor de toekomstige optredens worden samengesteld.
Er kunnen zo’n 45 muzikanten op het podium zitten. De drumsectie stelt zich op voor de solide betonnen trap. En als de muziek eenmaal klinkt, komen de mensen uit hun huizen om maar niks te missen. Een meisje legt haar oor tegen de trom van een van de muzikanten op de voorste rij. Vrolijk danst ze op het gras. Met applaus worden de muzikanten van beide Oldenzaalse muziekverenigingen bedankt. Het zal vast niet bij deze ene keer op het nieuwe cultuurpodium van Oldenzaal blijven.
Helemaal klaar is de muziekkoepel nog niet. Halverwege november wordt het sierhekwerk tussen de eiken staanders geplaatst. En over een dag of tien komen de zinken dakkraal er aan en de hemelwaterafvoeren. Ook komt er nog verlichting onder de koepel. Toen zondag halverwege de middag de balans werd opgemaakt, voerde één conclusie de boventoon. Oldenzaal heeft er een geweldig cultureel podium bij gekregen.

Foto’s: Marc Loke en Theo Krabbe