Zoeken
Zoeken

Presentatie plannen voor de kerklocatie

Met een ambitieus plan voor de kerklocatie stoomt Zuid-Berghuizen in het hart van de wijk op naar een nieuwe toekomst. Precies 66 jaar na de bouw van de Mariakerk krijgt deze functies waar de wijk om vraagt, zo zal zaterdag 2 oktober blijken tijdens meerdere projectpresentaties aan de wijkbewoners. Waar dit gebeurt? In de kerk natuurlijk!
Zo gaat het worden. Van deze zijde links tegen de kerk de zorgappartementen en op de hoek een winkelunit met daarboven koopappartementen. Achter het priesterkoor daghoreca met terras.

Zorg, koopappartementen, bistro, uitvaarten, avondwaken en klok blijft luiden

Ambitieus plan voor de Mariakerk

Projectontwikkelaar Henk Wiggers betrok vanaf het moment dat hij zich als gegadigde voor de kerk meldde bij Kansrijk Berghuizen en de geloofsgemeenschap verschillende partijen. Een verstandige stap voor het creëren van draagvlak. Na heel wat sessies werd het architectenbureau Beltman ingeschakeld voor het maken van de plaatjes, die goed laten zien wat er gaat komen. Wiggers spreekt van een mooi proces, waarin hij gaandeweg ook de gemeente en haar twee stadsbouwmeesters warm wist te maken voor zijn plannen met de 6.600 m2 grote kerklocatie. 
 
Er wordt voorzien in een vurige wens van de geloofsgemeenschap  Mariakerk en veel wijkbewoners: de kerk blijft in zijn hoofdvorm bestaan. Wens van de gemeente was vooral de zuidzijde te behouwen en de noordkant van de kerk onbebouwd te laten. Aan die noordkant komen aan het middenschip wel erkers met veel glas. Aan de zuidkant wordt de lage aanbouw gesloopt en hier worden in twee bouwlagen met een plat dak nog onder de goothoogte maar tegen de kerk aan 14 zorgappartementen gebouwd. Daarnaast komen er nog eens zes zorgappartementen in de pastorie. Wiggers Vastgoed heeft voor dit zorgcentrum meerdere kandidaten. Eén partij is van plan een centrale ontmoetingsruimte te realiseren, waar de bewoners samen eten en recreëren. Er is een kok die op locatie voor hen kookt.
 
Verder in zuidelijke richting komt een winkelunit met daarboven 13 koopappartementen. Dit complex, een eindje van de hoek Burgemeester Wallerstraat-Mariastraat af, krijgt een schuin dak zodat er een betere visuele aansluiting is bij het dak van de kerk. Tussen pastorie en zorgcentrum enerzijds en de appartementen die worden toegerust met een balkon, komt een brede zichtstrook van 7.50 meter. Achter het priesterkoor, waar een ronding in de kerkmuren zit, komt in twee verdiepingen een bistro/broodjeszaak met veel glas in de gevel en een terras. Zo wordt een mooie aansluiting gemaakt bij het winkelcentrum en het park.
 
Komend vanaf de Enschedesestraat blijven mensen de kerk zien zoals die is. Rechts van de hoofdingang blijft de Mariakapel gehandhaafd, zodat het mogelijk blijft een kaarsje op te steken. Ook de klokken kunnen in de toekomst net als nu ’s morgens worden geluid als een lid van de geloofsgemeenschap is overleden. De kerk wordt met tussenmuren en een vide opgedeeld in drie gedeelten. Vanaf de ingang aan de noordzijde komen meerdere ruimtes. Er is onder andere belangstelling van de fysiotherapiepraktijk in de wijk. Aan de kant van het winkelcentrum komt zoals gezegd de broodjeszaak. De grote multifunctionele ruimte die ontstaat kan straks worden gebruikt voor uitvaarten en avondwaken, seminars maar ook kan er – de vraag is al gesteld – een carnavalsgala worden gehouden nu zaal Kothman daarvoor niet meer beschikbaar is. Aan de zuidkant wordt de bebouwing min of meer verspringend aangelegd, zodat de bewoners van die kant van de Mariastraat ook blijven uitkijken op groen. Onder de winkelunit en koopappartementen komt een kelder voor opslag en de fietsen.
Zo is de situatie gezien vanaf het winkelcentrum nu nog.
In sessies van de projectgroep met delegaties van alle politieke partijen  bleek ook van die kant enthousiasme en werden graag complimenten uitgedeeld voor het gemaakte plan. Datzelfde gold voor een bijeenkomst met de winkeliers van het winkelcentrum.  Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV is middels Ben Velthuis vertegenwoordigd in de projectgroep herontwikkeling locatie Mariakerk, die verder bestaat uit projectontwikkelaar Henk Wiggers, Wim Olde Kalter en Bennie Laarveld (geloofsgemeenschap) en Felix Nijland (Kansrijk Berghuizen). Alle partijen spreken van een vruchtbare samenwerking en zijn blij met het plan. Ouderen hebben straks betere kansen dan nu om in de eigen wijk te blijven wonen, zeker omdat in en om het hart van de wijk meer bouwplannen op komst zijn. Jonge gezinnen kunnen mogelijk terecht in vrijkomende woningen.
De situatie zoals die nu is komend vanaf de Enschedesestraat
Zo gaat het worden. Hoofdingang en kerk blijven goed in beeld.
Insiders weten nu al dat Zuid-Berghuizen voor een hele nieuwe, uiterst boeiende toekomst komt te staan. Ruim 150 mensen laten zich zaterdag in de kerk informeren over de plannen. Vanaf volgende week worden de plannen verder uitgewerkt om vervolgens de bestemmingsplanprocedure in te gaan. Het gaat nog wel even duren voor de verbouwing en uitbreiding op de kerklocatie gaat beginnen, temeer omdat de kerk formeel ook nog moet worden onttrokken aan de eredienst. Dat is voornamelijk een administratieve procedure. 

Door Felix Nijland.