Zoek
Zoek

Omgeving flats straks groener en vriendelijker

Het moet allemaal tot volledige wasdom en bloei komen, maar de groene omgeving van de drie flats aan de Frans Halsstraat wordt de komende weken alleen maar milieuvriendelijker en op de duur ook veel groener.
WBO Wonen is hier in een samenwerkingsproject met de initiatiefgroep groen van Kansrijk Berghuizen begonnen met een herinrichting van de saaie gazons rond de woonflats. Er zijn al bomen ingeplant en over een week of twee beginnen groenscholieren van het Twents Carmel College locatie Potskampstraat met het inplanten van struiken en het plaatsen  van kastanjehouten hekwerken. Vossebeld Cultuur & Civiele Techniek heeft de afgelopen periode al de nodige grondwerkzaamheden uitgevoerd. Zoals het uitgraven van een greppel aan de kant van de Helmichstraat. Daar moet straks het regenwater van de flats op afwateren, in een wadi zodat het niet langer rechtstreeks wordt geloosd in het riool en langer in de bodem blijft. Het dak moet daarvoor worden aangepast.
 
Er komen kastjes voor de vleermuizen aan de muren evenals vogelkastjes. Het zaad om een langgerekt bloemenlint aan te leggen is reeds besteld. Daarbij worden door voorman Harry Roeloffzen van de initiatiefgroep groen waarschijnlijk kinderen van basisschool De Leemstee betrokken. Er wordt onderzocht of in dit stadium nog knotwilgen kunnen worden geplant. De scholieren worden, zo is het plan, eveneens ingeschakeld bij het vullen van drie neer te zetten insectenhotels. En zij mogen nadenken over een naam voor het voedselbos met vruchtdragende struiken, dat bij de flats moet ontstaan.
 
Het zand uit de gegraven greppel is door de firma Vossebeld opgeworpen tot heuveltjes in het terrein, die inmiddels volgens planning zijn ingezaaid. Bedoeling is dat het onderhoud van de nieuwe tuin wordt gedaan door WBO Wonen in samenwerking met flatbewoners. Heel hoopgevend was de enige tijd geleden gehouden informatiebijeenkomst voor bewoners aan weerszijden van de Frans Halsstraat in dat verband niet. Slechts zeven van hen waren ingegaan op de uitnodiging en aanwezig in Breedwijs. Wel leidde deze bijeenkomst tot het toetreden van een van de flatbewoners tot de initiatiefgroep groen.

Foto: Theo Krabbe.