Zoek
Zoek

Meer ruimte fietser op Enschedesestraat

De Enschedesestraat tussen de rotonde JH Nieuwenhuisstraat en het kruispunt met de Eekboerstraat wordt na de bouwvakantie flink aangepakt. Er komt door bredere rode stroken meer ruimte voor fietsers en nabij de parkeerplaats bij Seiger Wonen komt een middengeleider, zodat voetgangers later dit jaar in twee keer kunnen oversteken.
‘Die laatste maatregel’, legt projectleider Sven Mulder van de gemeente uit, ‘heeft alles te maken met de heropening van Kothman later dit jaar en de aanwezigheid van cafetaria De Elsmöss en café Olde Weghuis. Veel bezoekers gebruiken deze parkeerplaats en veilig oversteken is dan uiteraard belangrijk.’ De gemeente combineert graag werk met werk. Een deel van het asfalt en het riool in dit deel van de Enschedesestraat als belangrijke toegangsroute naar het centrum van Oldenzaal waren aan groot onderhoud toe. Reden de andere onderdelen min of meer tegelijk hiermee binnen één project uit te voeren. Belangrijk onderdeel van het werk is dat de aansluitingen van de Enschedesestraat met de Mariastraat en de Eekboerstraat compacter worden gemaakt. Projectleider Mulder: ‘Bij de Mariastraat heeft dat als voordeel dat je hier veel beter dan nu merkt dat je het 30 km. gebied ingaat.’ 
 
De gemeente gaat:
 
 • het asfalt vervangen op de rijbaan tussen de rotonde Enschedesestraat/Schelmaatstraat en de Mariastraat;
 • de onderliggende fundering vervangen;
 • een deel van het asfalt vervangen tussen de Mariastraat en de Eekboerstraat;
 • brede fietsstroken aanleggen, zodat fietsers meer ruimte hebben;
 • stoepbanden en stoeptegels vervangen door nieuwe materialen;
 • de aansluitingen met de Mariastraat en de Eekboerstraat iets compacter maken;
 • een middengeleider plaatsen dichtbij de parkeerplaats bij Seiger Wonen, zodat voetgangers daar in twee keer kunnen oversteken;
 • het riool, dat onder de stoep ligt van de woningen met de even huisnummers, relinen (dat betekent dat dit riool een nieuwe binnenkant krijgt);
 • alle rioolafvoeren vanaf het hoofdriool naar de perceelsgrenzen vervangen;
 • het riool aan de andere kant van de straat (oneven huisnummers) omvormen tot een regenwaterriool.

 

Voordat deze werkzaamheden beginnen, gaan de nutsbedrijven enkele weken voor de bouwvak een aantal kabels en leidingen vernieuwen. Het gaat om een verouderde waterleiding (aan de kant van de oneven huisnummers) en om een verouderde elektrakabel (aan de kant van de even huisnummers). De gemeente hoeft de straat niet af te sluiten wanneer de nutsbedrijven de kabels en leidingen vernieuwen. Deze werkzaamheden voeren ze namelijk uit aan de stoep. Enige overlast is wel te verwachten. Nadat de nutsbedrijven hun werk hebben gedaan, wordt begonnen met de werkzaamheden aan de straat, de stoep en het riool. Dan wordt de Enschedesestraat wel afgesloten. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Recent is een informatiebijeenkomst gehouden voor aanwonenden. Die bleken redelijk tevreden met de plannen.  
 
Na de werkzaamheden ziet de straat er iets anders uit dan nu:
 
 • de rijbaan heeft dan brede, rode fietsstroken;
 • de aansluitingen met de Mariastraat en de Eekboerstraat zijn compacter geworden;
 • en er is een oversteekvoorziening met middengeleider dichtbij de parkeerplaats bij Seiger Wonen. 

Foto: Theo Krabbe.