Zoeken
Zoeken

Ook De Thij heeft een wijkkrant

In De Thij is evenals in onze wijk een digitale wijkkrant opgericht. Een platform voor en door de bewoners van De Thij. Op de website vindt de lezer informatie over ontwikkelingen en activiteiten in De Thij. 
De Stichting Energie in De Thij is met de Bewoners Advies Groep bezig met de energietransitie en heeft deze website met diverse rubrieken opgericht. Met de site moeten participatie, ontmoeting en leefbaarheid in de wijk worden gestimuleerd. Hallo Berghuizen wenst de collega’s in De Thij heel veel succes.
 
www.wijkdethij.nl