Zoek
Zoek

Permanent bouwen aan JH Molkenboerstraat

De gemeente werkt in de loop van volgend jaar woningbouwplannen uit voor het vroegere terrein van de Bernardusschool aan de JH Molkenboerstraat. Het gaat om de realisatie van permanente woningen voor 1-2 persoons huishoudens. Deze doelgroep kent een urgente behoefte aan huisvesting.
Eerder dit jaar nog dacht de gemeente aan flexwoningen (zoals op bijgaande foto) op het terrein aan de JH Molkenboerstraat. Dat idee is nu verlaten. Op deze plek middenin de wijk moeten nu permanente woningen komen voor 1-2 persoons huishoudens.
Twee locaties worden hiervoor genoemd, waar in totaal 40 van deze woningen moeten komen. Het andere terrein is dat van de voormalige vrije school De Zevenster in De Thij. Het college van B en W wil op beide terreinen de genoemde woningen ontwikkelen in samenwerking met de corporatie WBO Wonen. Dit voorstel voor de gemeenteraad om woningen te bouwen die aan de vraag in de markt voldoen is een reactie op een politiek forum in september. Toen kon geen consensus worden bereikt over het concept van flexwonen als oplossing voor de krapte op de woningmarkt in Oldenzaal.

Het college heeft vervolgens in samenspraak met WBO Wonen besloten om zich te concentreren op de versnelling en het bouwen van permanente woningen voor 1-2 persoonshuishoudens op de eerder genoemde locaties. Deze benadering stelt de belangen van zowel woningzoekenden als omwonenden centraal. Het voorstel zal ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd, waarna omwonenden bij de planvorming worden betrokken. 

Investeren in de wijk

Dit besluit van het college is zoals gezegd bedoeld om de woningbouw te versnellen en de huisvesting van zowel jongere als oudere 1-2 persoonshuishoudens te verbeteren, wat op zijn beurt de doorstroming in de huizenmarkt zal bevorderen. Het college wil met deze bouwplannen investeren in de twee wijken. Deze woningen worden afgestemd op de groeiende vraag, verschillende doelgroepen, de lokale gemeenschap, burgerparticipatie en de hoogst mogelijke bouwkwaliteit. Het college stelt voor elke locatie een specifiek bouwprogramma op na raadpleging van de wijkbewoners. De concrete plannen worden in 2024 nader uitgewerkt.