Zoek
Zoek

Laatste Kerstviering in de Mariakerk

Het is echt de allerlaatste kerstviering in de Mariakerk. En dat komt best hard aan bij de vrijwilligers van de Mariageloofsgemeenschap. Toch raapten zij hun moed bij elkaar en is zaterdag 23 december om 19.00 uur toch nog een kerstbijeenkomst in onze vroegere parochiekerk in Berghuizen.
Al die vrijwilligers en andere nauw betrokkenen weten dat de slopers begin volgend jaar onbarmhartig aan het werk gaan. Dankbare herinneringen blijven, aan pastoors en kapelaans als Kloppenborg, Kuijer, Huitink, Hartmann en Van Breemen. Aan doopbijeenkomsten, de H. Communie en het  H. Vormsel, huwelijken, feestelijke jubileummissen maar ook het afscheid van dierbaren. En een troost is dat in de nieuwe toekomst van het kerkgebouw zeker de eerstkomende jaren een ruimte van ca. 60 m2 overblijft om elkaar te blijven ontmoeten en, weliswaar klein, samen te blijven vieren.
 
Alhoewel de geloofsgemeenschap tijdens de verbouwing wel een tijdje op zoek moet naar een vervangende locatie daarvoor. Hoe dan ook, voor komende zaterdag net voor kerst, hebben de vrijwilligers een woord- en gebedsviering georganiseerd met als thema ‘Wij komen tezamen.’ De zang wordt verzorgd door het koor Triple One onder leiding van Han Schokker. Het koor zingt Nederlands- en Engelstalige kerstliederen maar ook het Stille Nacht in het Twents, waarvan de tekst afkomstig is van Jef Horsthuis. En natuurlijk ontbreekt het Oldenzaalse kerstlied ‘Een kinderlyn so lovelyck’ in deze viering niet.
 
Zoals gezegd, het is de laatste viering die in de kerk wordt gehouden, omdat de projectontwikkelaar maandag 8 januari begint met het ruimen van de banken uit het middenschip en het verwijderen van het asbesthoudende plafond.
 
De kerk kan niet meer worden verwarmd. Daarom zal alleen de hoofdingang zijn geopend. Het advies is dan ook warme kleding te dragen. Woensdagmorgen kunnen nog intenties voor deze viering worden opgegeven. Mooi nieuws is dat de groep lectoren/acolieten die al  vele decennia bij elkaar is, in het nieuwe jaar vieringen blijft verzorgen in het parochiecentrum met de ingang aan de Burgemeester Wallerstraat.