Zoek
Zoek

Peter Prak spreekt over Knarrenhof

Peter Prak, oprichter van de landelijke Stichting Knarrenhof, is maandagavond 11 juni om 19.30 uur te gast in Breedwijs aan de Helmichstraat.
Peter Prak spreekt maandagavond in Breedwijs over zijn Knarrenhofconcept. 

Is er in Berghuizen behoefte aan een Knarrenhof?

Bijenkomst in Breedwijs zal het leren

Peter Prak is een van de sprekers die belangstellenden voor een Knarrenhof oftewel Noabershof in Zuid-Berghuizen zal uitleggen hoe het concept werkt. Kort geleden is de eerste Knarrenhof geopend in Zwolle. De lokale vereniging Noabershof Olnzl heeft de avond in Breedwijs belegd.
 
Dat is gebeurd in nauwe samenspraak met de Stichting Kansrijk Berghuizen, die integraal goed probeert te kijken naar bouwplannen in de wijk. Bedoeling van de bijeenkomst maandagavond in Breedwijs is vooral de behoefte aan een lokale Noabershof te peilen, zodat duidelijk wordt of het zinvol is een vervolg te geven aan de eerste voornemens.
 
De gemeente Oldenzaal is bereid de bouw van een Noabershof mogelijk te maken op het vroegere terrein van de Bernardusschool op de hoek van de JH  Molkenboerstraat en de Richtersmaatstraat.
 
Iedere belangstellende is maandagavond om 19.30 uur welkom in de grote zaal van Breedwijs. Gespreksleider is Ben Siemerink, oud-journalist van de Twentsche Courant en zelf met zijn vrouw mogelijk gegadigde voor een plekje in een toekomstige Noabershof in Berghuizen.
Maandag 11 juni 19.30 uur grote zaal Breedwijs informatieavond over een Knarrenhof-Noabershof in Zuid-Berghuizen. Iedereen is welkom.

Foto: Kennisplatform Corpovenista