Zoeken
Zoeken

Handvol kandidaten voor Noabershof

Het loopt nog niet storm met gegadigden die willen wonen in een te bouwen Noabershof in Zuid Berghuizen.
De opkomst tijdens een informatieavond van de lokale vereniging Noabershof Olnzl deed wellicht in eerste instantie anders vermoeden. Want ruim vijftig mensen waren maandagavond naar Breedwijs gekomen, waar ze bijna twee uur luisterden naar een uitleg over het concept van een Knarrenhof door Peter Prak uit Groningen, bedenker van deze woonvorm.
 
De meeste aanwezigen kwamen niet uit de wijk zelf en een aantal van hen kwam ook om algemene informatie te vergaren en niet zozeer omdat de belangstelling uitging naar de in beeld zijnde locatie aan de JH Molkenboerstraat. Uiteindelijk staken zes aanwezigen de vinger op nadat de vraag was gesteld wie belangstelling had voor Zuid Berghuizen.
 
Nog steeds is onduidelijk hoeveel Berghuizenaren op de ledenlijst staan van de lokale vereniging. Kansrijk Berghuizen, dat een aantal keren heeft gesproken met het lokale bestuur van Noabershof, wil dat graag weten om een totaalbeeld van de belangstelling te krijgen. Kansrijk kan zich goed vinden in het concept van een Knarrenhof, maar wil zuinig omgaan met bouwlocaties en deze in overleg met de gemeente het liefst bestemmen voor doelgroepen, waar de behoefte het grootst is. Zo´n doelgroep zouden starters op de woningmarkt kunnen zijn. Maar bij genoeg animo zou ook een Knarrenhof oftewel Noabershof kansrijk kunnen zijn in Berghuizen.
 
Maandagavond stelden sommige aanwezigen kritische vragen bij de randvoorwaarden, die komen kijken als een contract wordt getekend voor een hofjeswoning. Zowel de vereniging Noabershof als Kansrijk Berghuizen zullen deze maand de balans opmaken, waarbij mogelijk meer duidelijkheid ontstaat of het plan kans van slagen heeft en al dan niet wordt voortgezet.