Zoek
Zoek

Plan blauwe zone bij winkelcentrum

De gemeente stelt voor blauwe zones in te voeren in gebieden met een gemengde woon- en winkelfunctie, zoals bij Jumbo Kuipers aan de Deken Scholtenstraat en het winkelcentrum in Zuid-Berghuizen. Maar het gebeurt alleen als ondernemers en bewoners er mee instemmen.
H
Het college van B en W sprak woensdagmorgen in de wekelijkse vergadering over de Kadernota Parkeren 2020-2025. Het college stemde in met de nota, die nog wel naar de gemeenteraad moet.
 
De Kadernota Parkeren is een actualisatie van het huidige parkeerbeleid. De voorstellen in deze kadernota betreffen met name aanscherpingen van het huidige beleid om de bereikbaarheid van de stad Oldenzaal alsmede de beschikbare parkeervoorzieningen te optimaliseren. Nadruk van deze kadernota ligt op de binnenstad. Er wordt voorgesteld in nauwe samenspraak met een nader te bemensen projectgroep twee pilots in te stellen.
 
Te weten, flitsparkeren en inzet financiële middelen om het eerste uur gratis te parkeren. Tevens zijn er wijzigingen in het vergunningensysteem voorgesteld. Dit om beschikbare parkeercapaciteit beter te verdelen alsook het oneigenlijk gebruik van vergunningen tegen te gaan. Tot slot is er aandacht voor de parkeerdruk in de schil van het centrum en de wijken in Oldenzaal. Hier wordt zoals gezegd de mogelijkheid tot het invoeren van blauwe zones voorgesteld in gebieden met een gemengde woon- en winkelfunctie, zoals bij het winkelcentrum in Zuid-Berghuizen en rondom Jumbo Kuipers. Het instellen van de blauwe zone gebeurt alleen met instemming van ondernemers en bewoners. 
 
Ben Velthuis zegt nee
 
Op voorhand zegt Ben Velthuis van Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV niets te voelen voor het instellen van een blauwe zone in onze wijk. Velthuis zei woensdagmiddag tegen Hallo Berghuizen dat hij het gratis parkeren zoals nu het geval is, een groot goed vindt. Hij zegt dat er bovendien in het verleden contractuele afspraken zijn gemaakt met de gemeente over gratis parkeren bij het centrum aan de Burgemeester Wallerstraat. ‘Daar komt nog bij dat wij destijds de parkeerplaatsen zelf hebben betaald’, aldus Velthuis. De blauwe zone is wat hem betreft lan g geen gelopen koers.
 
Gratis parkeren blijkt naast een breed en kwalitatief goed assortiment aan winkels te zorgen voor veel klandizie in Zuid-Berghuizen. Toch zal het parkeren in het hart van de wijk op gegeven moment tegen het licht moeten worden gehouden. Zeker als de plannen voor de kerklocatie doorgaan en er een appartementencomplex komt aan de Reigerstraat. Veel auto’s moeten dan worden neergezet op een relatief beperkt aantal plekken.
 
Reageer op het voorstel op onze Facebookpagina.