Zoek
Zoek

Ria Nijhof in jury plan Reigerstraat

Voorzitter Ria Nijhof van de Stichting Kansrijk Berghuizen is opgenomen in de jury voor de tender van het appartementencomplex dat moet komen aan de Reigerstraat. Daarmee praat onze wijk op gelijkwaardige basis actief mee in het voortraject van dit plan.
De uitverkiezing is een gevolg van positief en constructief overleg van een Kansrijk delegatie met projectleider Huub Reerink van de gemeente. Zoals iedereen heeft kunnen zien is het pand Steffens gesloopt en is bosschage met uitzondering van de kastanjebomen verwijderd. Op het terrein, waar ook de vroegere gymzaallocatie toe behoort, moeten zo’n dertig appartementen komen met daaraan gekoppeld zorgmogelijkheden. Gegadigden en zorgpartijen mogen inschrijven voor het project. De jury beoordeelt de inzendingen.
Kansrijk ziet de benoeming van Ria Nijhof in de jury als een mooie doorbraak in de interactie en het overleg met de gemeente. In feite is dit een voorschot. De nieuwe Omgevingswet maakt het straks mogelijk dat inwoners, straten, buurten en wijken in een veel vroeger stadium gaan meepraten over plannen.