Scouts vertrekken, wat een desillusie

op woensdag 04 december 2019
Het moet ergens in de jaren zestig zijn geweest. Met vader en moeder togen we naar de levende kerststal in de boerderij in het park. Wat we daar zagen en aan kerstsfeer meekregen, maakte een onvergetelijke indruk. In een lange rij stonden bezoekers te wachten. Nu trekt de organiserende scoutinggroep Peerke Donders weg uit onze wijk. Wat een desillusie.

Het was al langere tijd bekend dat de scouts uit Berghuizen graag een eigen onderkomen wilden. Een accommodatie, die niet te netjes en te steriel moest zijn om de ware scoutinggedachte beter uit de verf te laten komen. De in 1960 bij de opkomst van de wijk Zuid-Berghuizen opgerichte club had het sinds de verbouwing niet meer zo naar de zin in Stakenboer. Omdat de boerderij multifunctioneel wordt gebruikt moest na elke groepsavond het materiaal weer worden opgeruimd. Want het gebouw kent ook andere huurders.

De scouting klopte aan bij de gemeente om een ander onderkomen. Uiteindelijk vertrekt men nu per 1 januari naar het Nivongebouw in De Thij, zo werd deze week bekend. De ruimte daar wordt gedeeld met de OTDIB, de Turkse Democratische Arbeidersbeweging. De scouts denken daar hun activiteiten beter te kunnen ontplooien. Ze schijnen nog wel in Zuid-Berghuizen te hebben gezocht naar iets anders, maar dat is kennelijk niet gelukt. Vanuit Kansrijk Berghuizen is geprobeerd hulp aan te bieden en werd gedacht aan een blokhut op het sportpark. Maar daar heeft de scouting niet op willen wachten, zo blijkt. De club gaat er vanuit dat ouders hun jonge kinderen wel komen brengen en halen. Men schijnt dolblij te zijn met de nieuwe plek.

Onze wijk kent dus vanaf het nieuwe jaar geen scoutingclub meer. En dat is jammer, want juist onze wijk met zijn samenstelling van de bevolking, lijkt een scoutingclub niet te kunnen missen. De vraag die zich opwerpt is of de gemeente, die de scouts heeft geholpen met de nieuwe accommodatie, dat aspect voldoende heeft laten meewegen. Of telde vooral dat een onrendabel gebouw in De Thij zo nieuwe huurders kreeg, waarbij voor de gemeente alles optellend uiteindelijk een financieel voordeeltje van 19.000 euro ontstaat?

En heeft het bestuur van de scoutingclub voldoende denkbare alternatieven in Zuid-Berghuizen onderzocht, toch de plek waar de roots liggen en de geschiedenis begon. Al zou dat zo zijn, het tij lijkt niet meer te keren en dat is zoals gezegd jammer. Erg jammer. Een echte desillusie.

Tekst: Felix Nijland

Deel op Facebook

Nieuws automatisch ontvangen?

Volg onze Facebook pagina.