Zoek
Zoek

Een en al Sinterklaas bij FC Berghuizen

Pakjesavond is geen Pakjesvond als Sinterklaas en zijn roetveegpieten van FC Berghuizen niet zijn geweest. Zo omschrijft de voetbalclub uit Oldenzaal-zuid het zelf op haar speciale sinterklaassite. Al voor het 63e jaar trekken de sinterklazen en pieten van FC Berghuizen deze weken weer de regio in.
Een enorm pietenkorps staat met Sinterklaas op het punt vanaf de hulpcentrale bij FC Berghuizen te vertrekken naar de intocht in de binnenstad.

FC Berghuizen en St. Nicolaas al 63 jaar onlosmakelijk verbonden

Sinterklaascentrale draait op volle toeren

Het clubgebouw aan de Schapendijk is helemaal ingericht als de grote hulpcentrale van St. Nicolaas. Ongeveer 500 vrijwilligers, van coördinatoren voor de pieten en sinten tot schminkers, chauffeurs en natuurlijk de helpers van de sint zelf, komen in actie. ‘En dat’, vertellen Wim Olde Kalter en Daphne Pünt van de St. Nicolaasactie, ‘voltrekt zich altijd in een geweldige sfeer. Er ontstaat elk jaar weer iets van een enorme, gezamenlijke energie die vooral voortkomt uit dat iedereen vooral de kinderen thuis maar ook op scholen en bij verenigingen en bedrijven een mooie avond wil bezorgen.’
 
Het kan gelukkig weer. Daphne Pünt is niet vergeten dat na twee zware Coronajaren vorig jaar eindelijk al die prachtige en kleurige pakken weer uit de kast konden worden gehaald. ‘Eindelijk weer een normaal jaar. Heerlijk was dat.’ Meer dan zestig jaar geleden begon het allemaal heel klein. Maar nu is er sprake van een bijna professionele, naadloos op elkaar afgestemde organisatie. En dat moet ook wel, want FC Berghuizen is ook nog eens zeer nauw betrokken bij de intocht van Sinterklaas in Oldenzaal, die vandaag, zaterdag 18 november was.
Piet helpt Sinterklaas een handje tijdens de intocht in de binnenstad van Oldenzaal.
Het in elkaar zetten van de routes is een hele klus. Want de bezoekjes waarvoor bij thuisbezoeken nog altijd een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, richten zich al lang niet meer alleen op Oldenzaal.  Daphne Pünt: ‘Voor huisbezoeken komen we ook in Oldenzaal, Losser, Lonneker, De Lutte, Overdinkel, Deurningen, Borne in de wijk Bornsche Maten en in Hengelo in de wijken Hasseler-Es, Roershoek, Vossenbelt, Broek Zuid, Slangenbeek en Dalmeden. Je begrijpt dat er dan wel het nodige moet worden afgestemd.’ Met een vrije gift, zo wordt benadrukt, is een bezoekje van St. Nicolaas en zijn pieten voor iedereen. En dat vinden ze bij de Oldenzaalse club heel belangrijk.
 
De opbrengsten zijn voor het werk bij de jeugd van FC Berghuizen. Maar de Sint-Nicolaasactie van FC Berghuizen toont ook haar maatschappelijke betrokkenheid. Jaarlijks wordt namelijk belangeloos medewerking verleend aan een goed doel. Alle vrijwilligers die zich inzetten voor de Sint-Nicolaasactie van FC Berghuizen doen dat met veel enthousiasme en grote inzet. Om die vrijwilligers die reeds vele jaren grote verdiensten hebben voor deze actie te eren, wordt vanaf 1972 jaarlijks iemand opgenomen in de Orde van Sinterklaas. Dit vindt plaats tijdens de zogenaamde ‘slotavond’, die elk jaar georganiseerd wordt om allen die vrijwillig hebben meegewerkt aan de actie te bedanken. Vorig jaar kreeg Daphne Pünt deze onderscheiding.
Met hulp van FC Berghuizen komt Sinterklaas met genoegen in een groot deel van de regio op bezoek.
Een bezoek van de sint kan worden geboekt tot zaterdag 25 november 19.00 uur, via www.sinterklaaskomtlangs.nl De tarieven voor scholen, verenigingen en bedrijven staan op de site.

Foto’s: FC Berghuizen.