Zoek
Zoek

Spelen op zondag of naar de zaterdag?

Een 
Interim-voorzitter Wim Olde Kalter van FC Berghuizen wil niet spreken van een historisch moment. ‘We haken in op een behoefte vanuit de leden en een maatschappelijke ontwikkeling.’

FC Berghuizen staat op 19 november voor een belangrijke keuze

Rolt het balletje op zaterdag of zondag?

‘De leden hebben het immers altijd voor het zeggen’, luidt de redenatie van Wim Olde Kalter. In de praktijk zou het eerste herenelftal goed naar de zaterdagmiddag kunnen. Er is ruimte op de velden en ook kleedkamers zijn er voldoende. Als het er van zou komen, vindt de voorzitter van FC Berghuizen 16.00 uur een mooi aanvangstijdstip. ‘Voor die tijd kun je dan van alles doen en na de wedstrijd kun je als je dat wilt nog even gezellig een biertje drinken.’
 
Een paar jaar geleden werd FC Berghuizen al geconfronteerd met de wens van een aantal leden niet meer op zondag maar op zaterdag te gaan spelen. ‘De interne behoefte’, omschrijft Wim Olde Kalter deze vraag. Daarnaast ziet hij bij andere clubs hetzelfde gebeuren: de maatschappelijke ontwikkeling, die meer en meer naar het  zaterdagvoetbal trekt. Waarom is dat? ‘De zaterdagavond is de uitgaansavond. Wij gingen vroeger uit op zondag, maar dat is alleen nog zo in enkele dorpen in Noordoost-Twente. De jeugd wil uit op zaterdag en voetballen op zondag past dan minder.’
 
Aan een zaterdagteam wilde het toenmalige bestuur destijds niet tegemoet komen. Maar voor het seizoen 2016-2017 werd die mogelijkheid wel geboden. Wim Olde Kalter: ‘Dat betekende wel dat het tweede zondagelftal vanaf dat moment geen selectieteam meer was en dus niet meer ondersteunend richting eerste elftal kon zijn.’ Er zijn toen wel afspraken gemaakt tussen het zaterdagelftal en het prestatieve zondag 1 elftal over ondersteuning op momenten dat dit wenselijk was.
 
Altijd op zondag
 
Vanaf de oprichting van de club in 1947 hebben de senioren altijd op zondag gespeeld. Doelstelling is altijd geweest met het eerste op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. FC Berghuizen was vele jaren een stabiele tweede- dan wel derde klasser – het kwam zelfs een seizoen uit in de eerste klasse –  maar beweegt zich nu in de vijfde klasse op het laagste niveau. Het tweede elftal was in die jaren eveneens een prestatieteam op KNVB-niveau. De lagere elftallen spelen tot de dag van vandaag op zondag.
 
De keuze voor zaterdag of zondag betreft in dit stadium alleen het eerste herenelftal. Om de zaak goed te onderzoeken en alle voors en tegens op de rij te krijgen heeft het bestuur een werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit Gerard Engbers, John Velthuis en André Hulsmeijers. Die groep praat inmiddels met allerlei geledingen binnen de club, maar vraagt ook de mening van instanties, organisaties en andere verenigingen uit de wijk. ‘Want het is natuurlijk zo dat, als je van de zondag weggaat, er een gat valt waarbij er leden zijn die hun vertrouwde zondagmiddagbesteding gaan missen’, aldus Wim Olde Kalter.
 
Kort en goed onderzoekt de werkgroep dus alle opties: prestatievoetbal zowel op de zaterdag als de zondag, prestatievoetbal alleen op zaterdag en prestatievoetbal alleen op zondag. En: wat zijn in alle gevallen in de meest brede zin van het woord de consequenties? Om goed beslagen ten ijs te komen gaat de werkgroep op bezoek bij clubs die de transitie van de zondag naar de zaterdag al hebben doorgemaakt. Het vrouwenvoetbal bij FC Berghuizen valt overigens buiten dit onderzoek.
Hoofdelijke stemming
Half oktober bespreekt de werkgroep het advies met het bestuur van FC Berghuizen. Het besluit wordt in de jaarvergadering op 19 november toegelicht en bij handopsteken oftewel hoofdelijke stemming kunnen de leden dan aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat.
 
Of er 71 jaar na de oprichting in café Kothman sprake is van een historisch moment?  Wim Olde Kalter wil het zo niet noemen. ‘Als er nou sprake was van een fusie met een andere vereniging, dan zou dat een historische omwenteling zijn. Nu haken we in op een behoefte vanuit de leden en een maatschappelijke trend. Als de leden dit willen, dan is het prima.’ 

Tekst en foto: Felix Nijland