Search
Search

Start opruimen gevaarlijke stoffen aan de Enschedesestraat

Vandaag is begonnen met het opruimen van de gevaarlijke stoffen op het terrein van de vroegere houtzagerij De Volharding aan de Enschedesestraat. Dit gebeurt door een erkende inzamelaar. Het opruimen duurt enkele dagen.  
Op 23 januari legde het college van B&W het failliete bedrijf op het betreffende perceel een last onder bestuursdwang op. De drie partijen (curator, eigenaar van het terrein en de voormalig bestuurder van het bedrijf) hadden drie weken de tijd om zelf de afvalstoffen af te voeren. Deze begunstigingstermijn is inmiddels verstreken. Het college heeft nu een erkende inzamelaar opdracht gegeven om de afvalstoffen te laten afvoeren.
 
Op het perceel staat zo’n 160.000 liter aan gevaarlijke stoffen, zonder de benodigde omgevingsvergunning. Tijdens een controle van de Omgevingsdienst Twente eind vorig jaar werd deze opslag ontdekt. De stoffen zitten in ibc’s die in containers en een opslaghal staan. Deze bouwwerken zijn afgesloten en verzegeld. De ibc’s met inhoud worden door de inzamelaar naar een verwerkingslocatie gebracht, waar alles vernietigd zal worden. De gemeente Oldenzaal verhaalt de kosten voor het opruimen van de gevaarlijke stoffen op de veroorzaker van de schade.

Foto: Theo Krabbe.