Zoek
Zoek

Strategische grondaankoop aan Elsmorsweg

De gemeente heeft van de Erven Kothman een perceel grond van bijna 9.000 m2 gekocht op de hoek Elsmorsweg-Hinmanweg. Een strategische aankoop voor mogelijke toekomstige gebiedsontwikkeling. Bewoners van de Elsmorsweg reageren enigszins verontrust.
Zij vormen met elkaar nog een hechte buurtschap en hebben een eigen buurtvereniging in de brede strook tussen Elsmorsweg en de autosnelweg A1. Daar verzorgen ze ook hun eigen Mariakapelletje, waar elk jaar een viering in de open lucht wordt gehouden. Inmiddels vele jaren geleden bedacht de gemeente al dit gebied op termijn bij het  bedrijventerrein aan te trekken. Dat ging toen niet door omdat enerzijds de directe noodzaak ontbrak en aankoop van een respectabel aantal woningen op grote kavels handenvol geld zou kosten. Ooit verhuisde al een aantal  bewoners van de Kleibulweg naar de achterkant van hun percelen aan de Elsmorsweg om uitbreiding van het industrieterrein Eekte-Hazewinkel mogelijk te maken. Drie van hen zouden bij een transformatie van het gebied tot bedrijventerrein nu opnieuw getroffen worden.
Het college vraagt de raad om een krediet van 104.000 euro om het weiland waarin nog een ingestorte woning staat aan te kopen. Bijkomende kosten worden ten laste gebracht van de strategische reserve van het grondbedrijf. Het weiland heeft nu nog een agrarische bestemming en ligt aan de rand van het bestemmingsplangebied De Elsmors. De gemeente benadrukt dat er op dit moment geen plannen zijn om dit gebied te ontwikkelen. Dat kan in de toekomst anders worden.