Search
Search

Van saai naar fraai

De initiatiefgroep groen die is opgezet vanuit de Stichting Kansrijk Berghuizen verricht belangrijk denkwerk. De groep onder leiding van Harry Roeloffzen wil onze wijk nog mooier en groener maken. Ideeën krijgen steeds meer vorm.
De groep legt zelf uit wat men doet. Op de digitale wijkkrant Hallo Berghuizen staat onder het kopje initiatiefgroepen het volgende over onze initiatiefgroep: 
 
Initiatiefgroep Zuid-Berghuizen steeds mooier en groener
 
Deze initiatiefgroep kijkt op hoofdlijnen en in detail hoe onze wijk mooier, beter en groener kan worden. Moet er meer groen komen, gaat de voorkeur uit naar kleurige en fleurige planten en bloemen en moeten er her en der in de wijk niet wat meer icoontjes komen.
Onze initiatiefgroep bestaat uit: Belinda Heidkamp, Susanne Kuipers, Eric Klein Leugemors en Harry Roeloffzen. Natuurlijk zijn wij heel blij als jij ons wilt komen versterken. Stuur dan een mail aan info@halloberghuizen.nl.
 
Wat hebben wij tot nu toe gedaan? 
 
Eerst hebben wij een aantal malen met elkaar gesproken. Wat willen wij als initiatiefgroep om ervoor te zorgen dat de wijk groener wordt. Een ieder heeft door een stuk van de wijk gelopen om te kijken hoeveel groen is er in dat stuk. Conclusie: Het is veel groener en netter dan wij dachten. En wat is het leuk om met een ander oog door de wijk te lopen. De plaats van een aantal bankjes en de entree van de wijk vallen daarbij op als punten die aandacht verdienen.
Daarna hebben wij gesprekken gevoerd met de woningbouwcorporatie WBO Wonen en de gemeente over wat zij willen en kunnen met het groen in onze wijk. In het gesprek met de woningbouwvereniging kwam naar voren dat zij niet zoveel groen in beheer hebben. De WBO kan alleen helpen, als het past binnen de wettelijke taken die de overheid vastgelegd heeft voor woningbouwverenigingen. Willen wij dus samen wat doen op het gebied van groen, dat moet dit passen binnen deze kaders. Duurzaamheid, waterbeheersing en bewonersparticipatie zijn een paar van deze kaders
Bij de Frans Halsstraat bij de flats tegenover de basisschool de Leemstee ligt een flink stuk groen. Is het geen idee om hier wat mee te gaan doen? En het aan te laten sluiten bij de plannen die gemaakt worden voor een groenere inrichting van de speelplaats van de basisschool. Wij hebben ook met de gemeente gesproken. Het volgende komt daarbij aan de orde:
 
  • Er is een document uit 2015 waarin beschreven staat wat de gemeente met groen op de wat langere termijn wil. Dat document krijgen wij nog.
  • Samen komen wij tot de conclusie dat borging van allerlei initiatieven m.b.t. groen vanuit de burgers of anderen veelal heel erg lastig is. 
  • Biodiversiteit staat hoog op de agenda bij de gemeente Oldenzaal.
  • Verschillende organisaties die bezig zijn met groen met elkaar verbinden is ook voor de gemeente een groot goed. 
  • De gemeente gaat op korte termijn alle bankjes in de stad in beeld brengen. Daarna wordt er gekeken of de bankjes nog goed zijn en  eventueel opgeknapt moeten worden. Ook wordt er gekeken of de bankjes op de goede plek staan. Voor Zuid-Berghuizen zou het fijn zijn als wij als initiatief groep zouden kunnen beschikken over deze inventarisatie. 
  • Sjef Kempers is vanuit de gemeente de man die gaat over burgerinitiatieven m.b.t. groen. Hij is ook aanspreekpunt voor de bankjes.
  • Wouter Nijlant gaat onder andere over stukjes groen die een betere beplanting  verdienen in het kader van biodiversiteit. 
  • Als initiatiefgroep maken wij op korte termijn een afspraak met Sjef om verder met hem te praten over burgerinitiatieven en de bankjes in de wijk 
 
Met Wouter Nijlant van de gemeente hebben wij inmiddels gesproken. En ist wij concreet een aantal stukjes groen uitzoeken, waarvan wij vinden dat zij in het najaar een betere beplanting verdienen. Samen gaan wij dan bespreken waarmee wij als eerste aan de slag zullen gaan. Daarbij is communicatie met de bewoners in de buurt van zo’n plek heel erg belangrijk. En daar zullen wij dan ook mede zorg voor dragen. 
Als initiatiefgroep gaan wij middels deze site regelmatig verslag doen van hoe het nu verder gaat met een en ander. Op dit moment richten wij ons op drie zaken: de herbeplanting van een aantal stukjes groen in de wijk. Wat gaat er gebeuren met de bankjes in de wijk? En een goede communicatie naar alle wijkbewoners met betrekking tot het groen in onze wijk. 

Tekst en foto’s: Harry Roeloffzen