Zoeken
Zoeken

Vijf vragen aan… Dick Mol!

Aan het einde van dit jaar neemt Dick Mol afscheid van WBO Wonen. De directeur – bestuurder wil zich vanuit zijn eigen bedrijf meer gaan richten op interim-opdrachten en Raad van Commissarissen functies. Dat betekent dat zijn dienstverband bij WBO Wonen na een periode van 5,5 jaar stopt.
Dick Mol, nu nog directeur-bestuurder bij WBO Wonen.
Wat is er in de periode Dick Mol door WBO Wonen gerealiseerd in Zuid-Berghuizen?

Dick Mol: ‘We hebben twee nieuwbouwprojecten gerealiseerd die WBO niet van plan was te bouwen voor mijn komst. Het betreft het appartementencomplex De Industrieel aan de Burgemeester Storkstraat, 21 appartementen. Het gebouw is het eerste appartementencomplex in Zuid-Berghuizen met een lift en dat is een groot pluspunt voor het gebouw. Want daarmee is het een geschikt gebouw voor ouderen en zijn de appartementen ook toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van een gelijkvloerse woning. Daarnaast is het een duurzaam, geheel gasloos, gebouw. De appartementen zijn all-electric En in de nieuwbouwlocatie Stakenbeek hebben we, direct bij de Groene Loper, 15 eengezinswoningen gebouwd. In het nieuwbouwplan zijn dit de enige huurwoningen. De belangstelling voor de woningen was dan ook groot Bij de start van de verhuur kwamen er meer dan 200 reacties binnen van geïnteresseerde woningzoekenden. Ook deze woningen zijn all-electric. Daarnaast hebben we elders in de wijk bij  veel woningen een enorme verduurzamingsslag gemaakt. In het verleden was duurzaamheid geen speerpunt. Nu wel.’

Hoe kijk je op dit moment tegen onze wijk aan?

‘Ik heb het niet bedacht, maar het is inderdaad een eigen dorp binnen de stad Oldenzaal. Met heel veel betrokken en bevlogen bewoners die zich inzetten voor de wijk. Echt een wijk waar andere wijken een voorbeeld aan kunnen nemen.’
WBO Wonen heeft een koersplan gemaakt. Wat betekent dat de komende jaren in onze wijk?

‘Ook in ons nieuwe koersplan is verduurzaming één van de aandachtspunten. Daar blijven we de komende jaren dan ook mee doorgaan; met het verduurzamen van de woningen. Dat is niet alleen goed voor het milieu en het klimaat maar ook voor de betaalbaarheid van het wonen. WBO Wonen wil wonen betaalbaar houden.’ 
 
Bepaalde mensen komen niet zo gemakkelijk mee. Je ziet achteruitgang in voor- en achtertuinen, waardoor het straatbeeld soms verpauperd. Wat doet WBO Wonen aan deze problematiek?
 
‘We zetten met ons nieuwe koersplan in om weer dichter bij huurders te  zijn. Onze mensen gaan weer de wijk in. Ook versterken wij de samenwerking met andere partijen zoals Impuls, de politie etc. Door goed samen te werken kunnen we daar samen in van betekenis zijn.’
 
De flats aan de Burgemeester Wallerstraat zijn zorgenkindjes. Wat gaat er mee gebeuren?
 
‘Voor beide flats moet een plan worden gemaakt. Voor de flat aan de linkerzijde (komend vanaf het centrum) zijn we al een project opgestart. Er zijn verschillende opties mogelijk. Sloop is een van de opties. En gezien de technische kwaliteit van de flats is sloop, op termijn, aannemelijk. Er zijn hiervoor nog geen beslissingen genomen, dus iets concreets kan ik daar nu nog niets over zeggen. Zodra WBO daarin knopen doorhakt, zijn de bewoners de eersten die dat horen. De andere flat, aan de zijde van De Industrieel, is in beeld om te zien of we die toekomstbestendig kunnen maken en of, gezien de grote verduurzamingsopgave, dat überhaupt mogelijk is.’