Search
Search

Vijf vragen aan… Jan-Willem Olde Kalter!

De stijgende gas- en energieprijzen raken ook de sportclubs en verenigingen in Zuid-Berghuizen. De zorgen groeien en het verhogen van de contributies en kantineprijzen lijkt onvermijdelijk. Er zijn clubs in het land die zelfs overwegen het douchen af te schaffen, hoewel ze dat natuurlijk liever niet doen. Bestuurslid van onder meer energiezaken Jan-Willem Olde Kalter van FC Berghuizen hierover aan het woord.

Jan-Willem Olde Kalter.

De energiekosten voor een grote vereniging waren altijd al zeer behoorlijk. Zitten jullie nu met de handen in het haar?

 

Jan-Willem Olde Kalter: ‘Met de handen in het haar niet. Maar de situatie met betrekking tot de energieprijzen houdt ons op dit moment wel bezig. Een deel van de energie kopen wij zelf in en een deel koopt de gemeente voor ons in. Er zijn allerlei ontwikkelingen zoals continu wijzigende prijzen (actueel weer dalend) en de gemeente die continu andere adviezen en opdrachten krijgt van het Rijk. Op dit moment mag de gemeente het lopende contract bij het zusterbedrijf van Gazprom tot in elk geval 31 december van dit jaar aanhouden en mogelijk krijgt men meer tijd om over te stappen. Echter, wat het ook zal worden, FC Berghuizen zal vanaf 1 januari geconfronteerd worden met hogere energietarieven.’
 
Kunnen jullie hierdoor andere dingen niet doen en hebben jullie al bewuste keuzes gemaakt om zaken (voorlopig) te schrappen?

 

‘Voorlopig kunnen wij alles blijven doen. Wij stellen elk jaar een begroting op die sluitend is. Wel zal het een uitdaging worden om de eerstvolgende begroting sluitend te krijgen en daarin alle activiteiten en faciliteiten overeind te houden. Maar hierover zijn we positief gestemd en zien het als onze bestuurlijke taak dit netjes te regelen.’

 

Moeten de leden vrezen voor contributieverhoging of een duurder biertje?

 

‘Met de leden hebben wij de afspraak dat de contributie jaarlijks wordt aangepast op basis van de inflatie. Nu is deze over het afgelopen jaar wel extreem hoog. Wij kijken nu wat een redelijke correctie mag zijn. Wij gaan de kantineprijzen niet extra verhogen om zo extra inkomsten te generen. Over de inkoop hanteren wij vaste marges en deze blijven hetzelfde.’

 

Is er zicht op hulp, bijvoorbeeld financiële steun vanuit de overheid?

 

‘Ja die is er. De gemeente heeft aangegeven dat er steun komt voor de forse prijsstijgingen. Echter over hoe, wat en hoeveel is nog geen duidelijkheid.’

 

Heeft FC Berghuizen al iets gedaan aan verduurzaming op de accommodatie of wat zijn de plannen op dat gebied?

 

‘Er zijn al diverse maatregelen uitgevoerd. Tijdens de laatste verbouwing van de kantine is het platte dak geïsoleerd, zijn alle spouwmuren geïsoleerd, LED verlichting geïnstalleerd, de koelcel vervangen en isolatieglas aangebracht. Bij de renovatie van het kunstgras op veld 2 is de traditionele verlichting vervangen door LED verlichting. Daarnaast is bij de aanleg van de verlichting op veld 3 direct gekozen voor LED verlichting.
Recent hebben wij via Het Groene Club Traject van de KNVB een energiescan laten uitvoeren. Dat rapport hebben we net een week binnen. We kijken nu hoe wij de aanbevelingen, in het bijzonder om energie te besparen, kunnen realiseren. Hier zien wij kans om de hoeveelheid m3 gas en kWh stroom te reduceren, zodat we hiermee de prijsstijgingen kunnen compenseren. Tenslotte staat de nieuwbouw van de kleedkamers bij het clubgebouw op de planning. Tijdens de realisatie zal ook bij die bouw worden gekozen voor duurzame toepassingen.’