Zoek
Zoek

Vijf vragen aan… Wim Olde Kalter!

Wim Olde Kalter is voorzitter van FC Berghuizen. Op dit moment heeft de voetbalvereniging bijna 700 leden. En dat ondanks of misschien wel juist door de Coronaperiode. Hallo Berghuizen vraagt de preses hoe dit komt.
Wim Olde Kalter: ‘We hebben te weinig kleedkamers.’
Ja, gelijk de eerste vraag dus. Hoe verklaar je deze toch redelijk spectaculaire ledengroei?

 

Wim Olde Kalter: ‘Het is opmerkelijk dat juist veel buitensportverenigingen tijdens de Coronaperiode hun ledental, met name bij de jongste jeugd, hebben zien groeien. Een verklaring zou kunnen zijn dat kinderen in die periode weinig vertier hadden. Er was weinig te doen en de mogelijkheden waren beperkt. Deelnemen aan een buitensport is dan een mooie en gezonde afleiding. 
Een belangrijke reden voor de groei van onze vereniging is zeker ook dat we juist in de Coronaperiode tal van extra activiteiten hebben georganiseerd voor onze jeugdleden, waarbij ook niet leden van harte welkom waren. Zo waren er activiteiten met als thema het EK-voetbal en de Olympische Spelen. Hier hebben ook veel niet leden gebruik van gemaakt.’ 

 

Welk onderdeel van de club groeit het hardst en wat blijft achter?

 

‘We hebben met name bij de jongste jeugd, onze groenlinkjes en bij de meisjes en jongens onder 8 en onder 9 een extra aanwas gezien. Helaas hebben ook enkele leden zich afgemeld, maar dat is gelukkig beperkt gebleven. We hebben in de Coronaperiode veel extra activiteiten, zoals de Vaantjesjacht en een online Pub Quiz, georganiseerd om zo alle leden (junioren en senioren) bij de club betrokken te houden.’
 
Kunnen jullie het aan wat betreft aantal velden en kleedkamers?

 

‘Door de toename van het aantal jeugdteams en ook omdat de senioren steeds vaker kiezen voor de zaterdag als speeldag, komt er steeds meer druk te liggen op die zaterdag. Dat merken we aan de veldenindeling (de aanvangstijden van de eerste wedstrijden worden steeds vroeger en die van de laatste wedstrijden steeds later), maar vooral aan de kleedkamerindeling. 
Nu we de eerste oefenwedstrijden en de start van de competitie achter de rug hebben is het overduidelijk dat we over te weinig kleedkamers beschikken. Meer teams op de zaterdag, waaronder steeds meer gemengde teams, zorgen ervoor dat ons wedstijdsecretariaat er een flinke uitdaging aan heeft om voor de zaterdagen een goede kleedkamerindeling te maken. 
Als bestuur zijn we met de gemeente in gesprek over renovatie, dan wel nieuwbouw van de 4 kleedkamers beneden. Duidelijk is al wel dat er een uitbreiding zal komen van 4 naar 6 kleedkamers. In de kadernota van de gemeente Oldenzaal is hiervoor een bedrag van € 700.000,- opgenomen. In de maand november zal door de gemeenteraad de begroting voor 2022 worden vastgesteld en zal blijken of dit bedrag definitief in de begroting voor 2022 zal worden meegenomen. Gezien de acute situatie waarin we nu verkeren en de gesprekken die we hierover met de betrokken wethouder en vertegenwoordigers van enkele politieke partijen hebben gehad, gaan we er van uit dat het bedrag in de begroting van 2022 zal worden opgenomen. Maar ook dan zullen de 6 kleedkamers nog niet direct beschikbaar zijn.’

 

En hoe zit het met al die trainers en begeleiders die nodig zijn en is er technisch een rode draad voor de teams?

 

‘Het vinden van vrijwilligers is ook binnen FC Berghuizen niet altijd even gemakkelijk. Goede en voldoende vrijwilligers is het cement van de vereniging. FC Berghuizen bestaat en “draait” dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Om alle teams te voorzien van trainers, leiders en scheidsrechters zijn vele tientallen personen nodig. En dan hebben we het nog niet eens over de bezetting van de diverse commissies en de personen die nodig zijn voor de barbezetting. Gelukkig zijn er altijd weer personen, leden en ouders, die in tijd van nood bereid zijn hun schouders er onder te zetten. 
Onlangs hebben we een bijeenkomst gehad met als onderwerp “prestatievoetbal”.  Aanwezig waren meerdere trainers vanuit de vereniging, leden van onze afdeling voetbalzaken, maar ook enkele “genodigden” om samen te kijken welke rode draad we moeten hanteren om, prestatief  gezien, met onze teams op een hoger niveau te komen. De afdeling voetbalzaken is dit nu verder aan het ontwikkelen. Duidelijk werd wel dat er twee zaken voor alle jongens en meisjes heel belangrijk zijn: de individuele ontwikkeling, maar vooral het plezier in de voetbalsport.’

 

Hoe is het nu het seizoen weer is begonnen organisatorisch gesteld met de club?

 

‘Gelukkig kan er weer “normaal” gevoetbald worden. Laten we hopen dat dit seizoen niet weer onderbroken gaat worden door enkele beperkende Coronamaatregelen. Normaal voetballen betekent ook dat de organisatie FC Berghuizen weer volop draait; door de week de trainingen en in het weekend de wedstrijden, waarbij ouders hun kinderen weer kunnen aanmoedigen. Het is weer gezellig druk langs de lijn en na afloop van training of wedstrijd wordt er weer nagepraat in ons clubgebouw. 
Daarnaast hebben onze afdelingen en commissies de draad ook weer opgepakt om die zaken te regelen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Omdat FC Berghuizen 75 jaar bestaat in 2022 is er nu ook een extra commissie, de jubileumcommissie, actief. Zij verzorgen tijdens het jubileumjaar (van 22 november 2021 tot en met 22 november 2022) tal van activiteiten om zo het jubileumjaar extra glans te geven. Duidelijk is dat FC Berghuizen 75 jaar jong is, nog steeds groeiende is en de ambitie heeft zich blijvend te ontwikkelen.