Search
Search

Voorlopig geen vieringen in de Mariakerk

Vanwege de Coronacrisis heeft de Werkgroep Mariakerk besloten dat er voorlopig gen vieringen worden gehouden in de Mariakerk. Avondwakes en afscheidsvieringen zijn hiervan uitgezonderd. Ook blijft op zaterdagen de Mariakapel open voor het opsteken van een kaarsje of een persoonlijk gebed.
De maatregelen die nodig zijn om toch te vieren vragen volgens woordvoerder Wim Olde Kalter van de geloofsgemeenschap veel aanpassingen van de kerkgangers en ook veel extra inspanningen van alle vrijwilligers. Daar komt volgens hem bij dat het maximum aantal van 30 personen de sfeer in een viering niet bevorderd.
 
Het bisdom vaardigde de volgende regels uit voor kerkbezoek:
 
• bij vieringen mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn 
• aanmelden vooraf is verplicht 
• personen die buiten het maximum van 30 personen vallen mogen niet worden toegelaten 
• er wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen 
• samenzang is niet toegestaan 
• een zangkoor mag uit maximaal 3 personen bestaan 
 
Als de maatregelen versoepeld worden, wordt volgens Wim Olde Kalter gekeken of de vieringen weer opgestart kunnen worden.