Zoek
Zoek

Wat is wijs in Berghuizen?

Kansrijk Berghuizen sprak kort na de verkiezingen in Breedwijs met de raadsfracties van de WG en het CDA. Belangrijkste vraag: wat is wijs in Berghuizen?
Onderzoek naar woonbehoefte zinvol
 
Er wordt flink gebouwd in onze wijk. Nu, op de korte en de middellange termijn.  Aan de Bisschop Balderikstraat, volgend jaar aan de Burgemeester Storkstraat en op de wat langere duur aan de Reigerstraat. Maar voor wie ga je precies bouwen? Waar ligt de behoefte? Hoe wordt op termijn het gebied waar onder meer Plasticon is gesloopt ingevuld? Bouwen we wel of niet voor starters? En letten we op een stukje doorstroming? En blijven we aandacht houden voor jongeren met een minder gevulde beurs, die toch graag in onze wijk willen blijven wonen? Om nog maar niet eens te spreken over hoe het braakliggende terrein van voorheen de Bernardusschool moet worden ingevuld. En op termijn de kerklocatie. Naast de gemeente zal WBO Wonen de komende jaren verdere plannen ontwikkelen voor het aanpassen van het woningbezit in onze wijk. Allemaal factoren om rekening mee te houden en er een gezond evenwicht in te vinden.
 
Advies van Kansrijk aan de politieke vertegenwoordigers was het instellen van een grondig onderzoek naar de woonbehoefte. Dat die vooral ligt op het gebied van ouderen is duidelijk. Geen wijk heeft zo’n groot aantal niet levensbestendige woningen als Zuid-Berghuizen. De fractieleden stonden zeker niet afwijzend tegen een goed onderzoek. Kansrijk Berghuizen komt hier in haar eerste vergadering in mei op terug.
Gesproken werd ook over hoe serieus de politiek een initiatief als Kansrijk Berghuizen neemt. Daar hoeven we geen twijfel over te hebben: zeer serieus. Kansrijk werd genoemd als voorbeeld voor andere stadsdelen.
 
Omgevingswet
 
Een ander interessant onderdeel van de nuttige gespreksronden vormde de nieuwe Omgevingswet. Daarin wordt onder meer geregeld dat de buurt in het voortraject wordt betrokken bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. Kansrijk is in overleg hoe wij in Zuid-Berghuizen onderdeel kunnen worden van een pilot, zodat we bijvoorbeeld zeer op tijd worden betrokken bij het bouwplan en het programma van eisen dat er moet komen voor de Reigerstraat.
Afgesproken is dat we in elk geval met deze twee politieke partijen in gesprek blijven en dat misschien gesprekken volgen met andere partijen.